Відкритий міжнародний університет розвитку людини «УКРАЇНА»
Вступ до університету
Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+ 380-44-409-27-62
+ 380-44-424-70-08
м. Київ, вул. Львівська, 23, корп. 1, каб. 104 Google map
pkuu@vmurol.com.ua
пн-пт 9.00-19.00 сб-нд 9.00-15.00

Дисципліна: Адаптивне фізичне виховання

Кількість годин (кредитів ЄКТС): 90 (3)

 

Мета навчальної дисципліни: набуття спеціальних знань, методичних прийомів та практичних навичок застосування засобів фізичного виховання для людей, що втратили на тривалий час або назавжди певні функціональні можливості, у тому числі і рухові.

 

В результаті вивчення даного курсу студент повинен:

знати:

-  мету, завдання, принципи адаптивного фізичного виховання;

-  засоби і методи, форми адаптивного фізичного виховання;

-  механізми лікувальної дії фізичних вправ при різних нозологіях;

-  особливості методики й організації занять із адаптивного фізичного виховання осіб із дефектами зору, слуху, опорно-рухового апарату і розумовою відсталістю;

-  методи і форми контролю ефективності адаптивного фізичного виховання при різних нозологіях.

 

вміти:

-  оцінювати фізичні можливості осіб із порушенням слуху, зору, опорно-рухового апарату, при розумовій відсталості, володіти методиками тестування при різних нозологіях;

-  складати програми з фізичного виховання при різних нозологіях залежно від віку учасників занять;

-  складати програми фізкультурно-оздоровчих занять та заходів для груп із різними нозологіями;

-  організовувати і проводити фізкультурно-оздоровче заняття, спортивне тренування, спортивні змагання або фізкультурно-спортивне свято для неповносправних осіб.

 

Зміст дисципліни (тематика): Адаптивне фізичне виховання. Адаптивний спорт. АФВ осіб із вадами слуху. АФВ осіб із вадами зору. АФВ осіб із вадами ОРА. АФВ осіб із ДЦП. Організація АФВ. Теорія і методика АФК. Форми, методи, засоби АФВ. Контроль в АФВ.

 

Види робіт: лекції, семінарські заняття, практичні заняття, самостійна робота, контрольні роботи.