Відкритий міжнародний університет розвитку людини «УКРАЇНА»
Вступ до університету
Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+ 380-44-409-27-62
+ 380-44-424-70-08
м. Київ, вул. Львівська, 23, корп. 1, каб. 104 Google map
pkuu@vmurol.com.ua
пн-пт 9.00-19.00 сб-нд 9.00-15.00

Дисципліна: Адаптивне фізичне виховання осіб із порушеннями інтелектуального розвитку

Кількість годин (кредитів ЄКТС): 120 (4)

 

Мета навчальної дисципліни: надати знання щодо формування нормального алгоритму рухових дій, розвитку рухових умінь.

 

В результаті вивчення даного курсу студент повинен:

знати:

-         визначення коефіцієнту інтелектуального розвитку IQ;

-         особливості рівня розвитку інтелекту дитини: легкий, помірний, тяжкий, глибокий;

-         особливості затримки психічного розвитку;

-         організаційно-методичні особливості АФВ із цим контингентом людей.

 

вміти:

-         користуватися методиками визначення рівня інтелекту людини (Біне-Симона, Пробста, Векслера);

-         аналізувати рухові порушення: моторну імбецильність, інфантилізм, екстрапірамідну недостатність, фронтальну недостатність;

-         розробляти ефективні заняття з АФВ з людьми різного прояву зниження інтелекту.

 

Зміст дисципліни (тематика): Адаптивне фізичне виховання при порушеннях інтелектуального розвитку. Адаптивна фізична культура та фізична реабілітація. Формування рухових дій у дитини з порушеннями інтелектуального розвитку. Засоби і методи АФВ. Організаційно-методичні основи АФВ.

 

Види робіт: лекції, семінарські заняття, самостійні роботи, контрольні завдання.