Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+ 380-44-409-27-62
+ 380-44-424-70-08
м. Київ, вул. Львівська, 23, корп. 1, каб. 104 Google map
pkuu@vmurol.com.ua
пн-пт 9.00-19.00 сб-нд 9.00-15.00

Дисципліна: Адаптивне фізичне виховання у спеціалізованих навчально-виховних закладах

Кількість годин (кредитів ЄКТС): 150 (5)

 

Мета навчальної дисципліни: надати знання щодо адаптації людини з обмеженими можливостями здоров’я до фізичних і соціальних умов навколишнього середовища.

 

В результаті вивчення даного курсу студент повинен:

знати:

- державну систему спеціалізованих навчально-виховних закладів;

- АФВ у Міністерстві освіти і науки: спеціальні дитячі садки, спеціальні середні школи, спеціальні вечірні середні школи для дорослих сліпих і дорослих глухих;

- АФВ у Міністерстві соціальної політики: дошкільні дитячі будинки для дітей у віці 3-7 років із відхиленнями у розумовому розвитку, шкільні дитячі будинки для дітей 7-18 років, дитячі будинки для сліпоглухонімих, робочі майстерні для дорослих із відхиленнями у розумовому розвитку;

- АФВ у Міністерстві охорони здоров’я: будинки дитини (до 1 року), школи-санаторії для дітей із порушеннями психічного розвитку; клініки для дітей і дорослих із порушенням мовлення, логопедичні кабінети у поліклініках.

- керівництво організаційною і методичною роботою сфери оздоровчої фізичної культури і спорту інвалідів в Україні.

 

вміти:

- організувати заняття з АФВ у системі безперервної реабілітації людини з особливими потребами;

- використовувати методичне забезпечення та медичний контроль занять із АФВ;

- розробляти програми оздоровчих занять;

- консультувати членів родини людини з особливими потребами стосовно виконання фізичних вправ із урахуванням нозології.

 

Зміст дисципліни (тематика). Єдина державна система колекційної педагогіки. Методика організації занять із АФВ у різних державних установах. Особливості методики АФВ з людиною з особливими потребами різного віку і статі. Засоби і методи АФВ. Шляхи підвищення інтересу до занять фізичними вправами. Принцип АФВ. Матеріально-технічне забезпечення занять із АФВ. Медично-педагогічний контроль в АФВ.

 

Види робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота, контрольні роботи.