Відкритий міжнародний університет розвитку людини «УКРАЇНА»
Вступ до університету
Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+ 380-44-409-27-62
+ 380-44-424-70-08
м. Київ, вул. Львівська, 23, корп. 1, каб. 104 Google map
pkuu@vmurol.com.ua
пн-пт 9.00-19.00 сб-нд 9.00-15.00

Дисципліна: Адміністративне право України

Кількість годин (кредитів ЄКТС): 150 (5)

 

Мета навчальної дисципліни: оволодіння майбутніми юристами системою теоретичних і науково-прикладних знань стосовно норм, принципів, засобів, процедур та інших інститутів адміністративного права, а також уміннями й навичками практичного застосування таких знань.

 

Результати навчання за навчальною дисципліною:

знати:

-         теоретичні і правові основи державного управління і діяльності виконавчої влади;

-         організаційно-правові основи управління в різних сферах виконавчо-розпорядної діяльності;

-         правове положення органів виконавчої влади, їхню роль і місце в системі державних органів;

-         принципи організації і діяльності органів виконавчої влади, їхню компетенцію і систему, правові основи взаємодії з іншими державними органами.

 

вміти:

-         тлумачити та застосовувати чинне законодавство України, що регулює адміністративну відповідальність та здійснення державного управління;

-         висловлювати власну правову позицію з використанням посилань на нормативні акти;

-         використовувати методи державного управління у практичній діяльності;

-         розуміти зміст нормативних актів і застосовувати їх норми до конкретних ситуацій;

-         мати навички науково-дослідної роботи у сфері адміністративного права.

 

Зміст дисципліни (тематика):

Основні інститути адміністративного права. Джерела адміністративного права. Суб’єкти адміністративного права України. Публічна служба та її адміністративно-правове регулювання. Форми та методи адміністративної права. Адміністративна відповідальність. Адміністративно-правове регулювання. Адміністративно-правове регулювання у сфері господарювання. Адміністративно-правове регулювання у сфері судочинства. Адміністративно-правове регулювання у сфері вищої освіти. Адміністративно-правове регулюванні у сфері інфраструктури.

 

Види робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуальна робота, реферативні повідомлення, контрольні завдання, курсова робота.