Відкритий міжнародний університет розвитку людини «УКРАЇНА»
Вступ до університету
Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+ 380-44-409-27-62
+ 380-44-424-70-08
м. Київ, вул. Львівська, 23, корп. 1, каб. 104 Google map
pkuu@vmurol.com.ua
пн-пт 9.00-19.00 сб-нд 9.00-15.00

Дисципліна: Адміністративне процесуальне право

Кількість годин (кредитів ЄКТС): 120 (4)

 

Мета навчальної дисципліни: сформулювати у студентів цілісне уявлення щодо сучасного стану правового регулювання адміністративних процедур та напрямків його вдосконалення; вивчення чинного судового адміністративно-процесуального законодавства України, поняття та принципів судового адміністративного процесу, дискусійних питань теорії та практики адміністративного судочинства, його правової природи, організації адміністративних судів, що сприятиме оптимізації правотворчого та правозастосовного процесів у цій сфері. Вивчення даного курсу дозволить студентам набути систематичних теоретичних та прикладних знань, які будуть використовуватись на практиці.

 

Результати навчання за навчальною дисципліною:

знати:

-         поняття адміністративного процесуального права, його предмет, методи, джерела, систему, принципи;

-         поняття адміністративних процесуальних норм та правовідносин;

-         класифікацію суб’єктів (учасників) адміністративного процесуального права;

-         поняття, особливості та структуру адміністративного процесу;

-         поняття, зміст та види адміністративних проваджень;

-         поняття доказів і доказування в адміністративному процесі, судових строків та заходів процесуального примусу;

-         сутність процесуальних відносин у сфері управлінської діяльності;

-         поняття адміністративного судочинства, систему та структуру адміністративних судів, а також зміст проваджень із адміністративного судочинства;

-         сутність адміністративно-деліктних проваджень.

 

вміти:

-         користуватися актами державного управління;

-         аналізувати наукову організацію управлінських рішень;

-         практично застосувати діюче адміністративне законодавство;

-         готувати акти державного управління;

 

Зміст дисципліни (тематика):

Поняття адміністративного процесуального права України. Норми адміністративного процесуального права. Адміністративні процесуальні правовідносини. Суб'єкти й учасники адміністративного процесуального права. Сутність адміністративного процесу та його зміст. Докази в адміністративному процесі. Процесуальні строки. Заходи процесуального примусу в адміністративному процесі. Провадження у сфері управління. Провадження за зверненнями громадян. Організація адміністративного судочинства в Україні. Підвідомчість та підсудність справ адміністративного суду. Провадження з адміністративного судочинства. Адміністративно-деліктні провадження.

 

Види робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуальна робота, реферативні повідомлення, контрольні завдання.