Відкритий міжнародний університет розвитку людини «УКРАЇНА»
Вступ до університету
Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+ 380-44-409-27-62
+ 380-44-424-70-08
м. Київ, вул. Львівська, 23, корп. 1, каб. 104 Google map
pkuu@vmurol.com.ua
пн-пт 9.00-19.00 сб-нд 9.00-15.00

Дисципліна: Адміністративний менеджмент

Кількість годин (кредитів ЄКТС): 150(5)

 

Мета навчальної дисципліни: сформувати навички і вміння, які дадуть змогу майбутнім менеджерам-керівникам здійснювати управлінську, організаційно-методичну, діагностичну та інноваційну діяльність при управлінні державними установами та організаціями; підвищення ефективності управління організаційними структурами завдяки правильному використанню менеджерами різних рівнів принципів та інструментів адміністрування, створенню цілісної системи адміністративного управління організацією.

 

Результати навчання за навчальною дисципліною:

знати:

- основні завдання менеджера-адміністратора в організації;

- складові системи адміністративного менеджменту організації;

- особливості адміністративного планування та складових стратегічного планування в контексті адміністративного менеджменту;

- сутність цільових комплексних програм та календарних планів;

- методологію проектування організаційних структур;

- основні форми побудови систем мотивації адміністративних працівників;

- показники, по яких контролюється діяльність апарату управління в організації;

- порядок прийняття адміністративного рішення;

- основні риси адміністративної влади та засоби адміністративного впливу.

 

вміти:

- класифікувати об‘єкти адміністративного менеджменту в зв‘язку з нормами відповідних законів;

- скласти графік поточних робіт у процесі вирішення завдань поточного плану;

- визначити керовані одиниці на відповідні рівні ієрархії та розробити її службові обов‘язки;

- вміти розробити або удосконалити організаційну структуру підприємства відповідно зі стратегічними задачами;

- визначити ФОП за певною системою оплати праці на підприємстві;

- розробити персональну систему мотивації для певної категорії працівників в організації;

- розробити відповідні регламенти у сфері діяльності організацій, що надають послуги;

- застосовувати сучасні принципи адміністрування управлінських рішень у конкретних виробничих ситуаціях;

- визначити ланцюжок бізнес-операцій на прикладі конкретного бізнес-процесу.

 

Зміст дисципліни (тематика):

Тема 1. Витоки та генеза державно-адміністративної управлінської теорії.

Тема 2. Суб’єктно-об’єктна детермінація адміністративної діяльності.

Тема 3. Методи дослідження теорії державно-адміністративного менеджменту.

Тема 4. Основні принципи і функції державно-адміністративного управління.

Тема 5. Засади і практика утворення державно-управлінської системи.

Тема 6. Кадрова політика та менеджмент персоналу в державно-адміністративному управлінні.

Тема 7. Державно-адміністративний менеджмент на місцевому рівні.

Тема 8. Класифікація управлінських рішень. Фактори впливу на їх прийняття.

Тема 9. Прийняття та оптимізація управлінських рішень.

 

Види робіт: лекції, практичні заняття, модульні контрольні роботи, курсова робота, індивідуальні роботи студентів з викладачем, самостійна робота студентів, консультації, підготовка до екзамену, екзамен.