Відкритий міжнародний університет розвитку людини «УКРАЇНА»
Вступ до університету
Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+ 380-44-409-27-62
+ 380-44-424-70-08
м. Київ, вул. Львівська, 23, корп. 1, каб. 104 Google map
pkuu@vmurol.com.ua
пн-пт 9.00-19.00 сб-нд 9.00-15.00

Дисципліна: Адміністрування комп'ютерних систем та мереж

Кількість годин (кредитів ЄКТС): 150 (5)

 

Мета навчальної дисципліни: разом із іншими дисциплінами циклу сформувати фундамент спеціаліста та майбутнього інженера або магістра з комп’ютеризованих систем, спроможного застосувати та розвинути отримані знання для розв'язання проблем проектування, розвитку та експлуатації комп’ютерних мереж.

 

Задача вивчення дисципліни: навчити студентів проектувати та експлуатувати комп’ютерні мережі, працювати адміністратором мережі. Ознайомити студентів із сучасними технічними засобами та програмним забезпеченням комп’ютерних мереж і основними перспективними напрямками розвитку. Вказати конкретні проблеми прискорення науково-технічного прогресу в державі, в розв'язанні яких комп’ютерні технології визначають якісні зрушення у роботі інженерних кадрів, перехід до практики рішення всіх задач із використанням сучасних технічних і програмних засобів.

 

Результати навчання за навчальною дисципліною:

вміти:

  • проектувати комп’ютерну мережу;
  • виконувати функції адміністратора мережі;
  • вибирати і застосовувати сучасні технічні засоби;
  • програмувати в сучасних мережах.

 

Зміст дисципліни (тематика):

Тема 1. Вступ. Технічне обладнання локальних та глобальних мереж. Предмет, об’єкт, завдання та методологічні засади курсу. Сучасні технічні засоби мереж. Проектування мережі.

Тема 2. Адресація в IP-мережах. IP-протокол. Адресація в мережі. Шлюз. Мережеві протоколи.

Тема 3. Функції адміністратора та права користувачів. Адміністрування мережі. Стратегічне планування мережі. Моніторинг мережі та контроль трафіка.

Тема 4. Безпека та захист інформації в мережах. Фільтрація пакетів, firewall, маскарадинг. Віруси, хробаки і RootKits атаки, їхнє виявлення і запобігання.

Тема 5. Програмування в мережах мови прграмування. Мови в Інтернет. Скрипти. Програмування на РНР.

Тема 6. Розробка Інтернет-сайтів. Стандарт HTML коду. Структура сайту. HTML редактори.

 

Види робіт: лекційні заняття, практичні заняття, модульні контрольні роботи, самостійна робота студентів.