Відкритий міжнародний університет розвитку людини «УКРАЇНА»
Вступ до університету
Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+ 380-44-409-27-62
+ 380-44-424-70-08
м. Київ, вул. Львівська, 23, корп. 1, каб. 104 Google map
pkuu@vmurol.com.ua
пн-пт 9.00-19.00 сб-нд 9.00-15.00

Дисципліна: Адвокатура України

Кількість годин (кредитів ЄКТС): 120 (4)

 

Мета навчальної дисципліни: забезпечити засвоєння курсу, що дозволить більш глибоко усвідомити завдання, які поставлені перед адвокатськими формуваннями, сприятиме зміцненню законності і правопорядку в усіх сферах суспільного життя, забезпеченню прав і законних інтересів як фізичних, так і юридичних осіб.

 

Результати навчання за навчальною дисципліною:

знати:

  • історичний шлях розвитку адвокатури України;
  • поняття, завдання та проблеми подальшого вдосконалення адвокатури України;
  • принципи та організаційні форми діяльності адвокатури в Україні;
  • види адвокатської діяльності;
  • вимоги, що пред'являються до адвоката та його помічника;
  • професійні права та обов'язки адвоката у різних галузях права.

 

вміти:

  • аналізувати нормативні акти;
  • побудувати захист у кримінальній справі, справі про адміністративне правопорушення або представництво у цивільній чи господарській справі;
  • орієнтуватися у різних галузях права;
  • сприймати як письмову, так і усну інформацію.

 

Зміст дисципліни (тематика):

Загальні положення про адвокатуру та адвокатську діяльність. Організаційні форми діяльності адвоката. Права й обов’язки адвоката. Гарантії адвокатської діяльності. Адвокатське самоврядування. Здійснення захисту адвокатом. Стратегія і тактика здійснення захисту та представництва інтересів у кримінальних справах. Особливості представництва інтересів у цивільних справах. Специфіка надання правової допомоги юридичним особам.

 

Види робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуальна робота, реферативні повідомлення, контрольні завдання.