Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+ 380-44-409-27-62
+ 380-44-424-70-08
м. Київ, вул. Львівська, 23, корп. 1, каб. 104 Google map
pkuu@vmurol.com.ua
пн-пт 9.00-19.00 сб-нд 9.00-15.00

Дисципліна: Агенційна журналістика

Кількість годин (кредитів ЄКТС): 90 (3)

 

Мета навчальної дисципліни:

- ознайомлення з інформаційно-технологічними засадами розвитку й діяльності інформаційних агентств, їх досвідом, місцем і роллю у вітчизняному та світовому інформаційних просторах;

- вироблення уміння і навичок роботи з новинними матеріалами;

- засвоєння найважливіших вимог до повідомлень інформаційних агентств;

- ознайомлення із жанровим потенціалом агенційної журналістики.

 

Завдання навчальної дисципліни:

- ознайомити студентів із основними етапами становлення і розвитку інформаційних агентств, їх роллю і місцем у процесах глобалізації;

- установити особливості роботи журналіста для інформаційного агентства;

- надати студентам базові відомості про жанри новинної журналістики, про збагачення інформаційними агентствами жанрової палітри журналістики;

- домогтися розуміння студентами понять «агенційна журналістика», «інформаційний продукт»;

- забезпечити засвоєння студентами принципів побудови повідомлень світових та вітчизняних інформаційних агентств;

- забезпечити засвоєння студентами вимог, які висуваються до матеріалів інформаційних агентств, навчити користуватися жанровим потенціалом;

- ознайомити студентів зі структурою та організацією роботи інформаційних агентств;

- навчити редагувати матеріали інформаційних агентств, адаптуючи їх до потреб потенційної аудиторії;

- дбати про перспективне бачення студентами можливостей і проблем глобальних та національних інформаційних агентств в епоху Інтернету.

 

Результати навчання за дисципліною:

знати:

- основні етапи становлення та розвитку світових та вітчизняних інформаційних агентств, лідерів сучасного інформаційного ринку;

- особливості агенційної журналістики, принципи та критерії відбору новин;

- структуру повідомлення інформаційного агентства: слаглайн, хедлайн, дейтлайн, лід, сублід, джерела інформації, бекграунд; жанрову систему, яка використовується вітчизняними та світовими інформаційними агентствами, та характеристики таких жанрів, як факт, розширене повідомлення, замітка (та її різновиди), репортаж, інтерв’ю, інформаційна кореспонденція, інформаційний звіт, жанр статистичної інформації, виклад думок, огляд преси, портрет (його різновиди);

- принципи організації роботи інформаційного агентства;

- поняття диверсифікації інформаційних продуктів та послуг інформаційних агентств та її причини;

- принципи редагування матеріалів інформаційних агентств;

- техніку написання повідомлення для інформаційного агентства та підготовки різножанрових матеріалів;

- можливості та перспективи розвитку інформаційних агентств в епоху глобалізації.

 

вміти:

- застосувати на практиці свої знання, отримані після прослуховування курсу;

- шукати та відбирати новини для інформаційних агентств;

- збирати необхідну для написання матеріалів інформацію;

- вмотивовано користуватися різними джерелами інформації;

- визначити жанр майбутнього матеріалу для інформаційного агентства;

- формувати його структуру, включивши всі обов’язкові елементи;

- писати повідомлення для інформаційних агентств та готувати матеріали в інших жанрах;

- готувати бекграунд та підбирати для цього інформацію;

- володіти основами редагування матеріалів інформаційних агентств;

- адаптувати повідомлення інформаційного агентства до потреб аудиторії, співвіднісши його з інтересами потенційних споживачів інформації.

 

Зміст дисципліни (тематика):

Особливості зародження, розвитку інформаційних агентств. Формування досвіду українських інформаційних агентств у світовому контексті. Сучасний стан розвитку інформаційних агентств. Організація і структура роботи інформаційних агентств. Національні інформаційні агентства Європи. Інформаційні агентства Азії та Африки. Об’єднання інформаційних агентств. Інформаційні агентства на медіа-ринку України. Роль інформаційних агентств у формуванні іміджу України у світі. Інформаційні агентства у процесі євроінтеграції України. Правове поле діяльності інформаційних агентств: світові традиції та українська практика. Глобальні телемережі новин на інформаційному ринку. Інформаційні агентства в мережі Інтернет. Діяльність інформаційних агентств у контексті громадянської журналістики. Особливості журналістики новин. Архітектоніка повідомлень інформаційних агентств. Інформаційні продукти і жанри інформаційних агентств. Джерела інформації в роботі інформаційних агентств. Способи вираження позиції інформаційними агентствами.

 

Види робіт: написання повідомлення з прес-конференції ІА, написання огляду новин про Україну, створення моделі мережевого агентства, написання повідомлення для ІА.