Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+ 380-44-409-27-62
+ 380-44-424-70-08
м. Київ, вул. Львівська, 23, корп. 1, каб. 104 Google map
pkuu@vmurol.com.ua
пн-пт 9.00-19.00 сб-нд 9.00-15.00

Дисципліна: Агроекологія

Кількість годин (кредитів ЄКТС): 120 (4)

 

Мета навчальної дисципліни: формування знань та оволодіння теоретичними основами і надбання практичних навичок щодо функціонування агроекосистем.

 

Результати навчання за навчальною дисципліною:

- розуміти функціонування системи людина – суспільство – природа;

- застосовувати знання при розв`язанні екологічних проблем в аграрному виробництві;

- екологічно виважено вирішувати місцеві проблеми довкілля, спираючись на отримані професійні знання;

- порівнювати негативні наслідки при практичному формуванні агроекоситем;

- застосовувати основні положення щодо оптимізації агроекосистем;

- розробляти екологічні моделі щодо оптимізації агроекосистем.

 

Зміст дисципліни (тематика):

Тема 1. Історія та перспективи агроекології.

Тема 2. Рівні організації і типи агроекосистем.

Тема 3. Особливості агроценозів та фермерських ценозів.

Тема 4. Родючість ґрунту.

Тема 5. Біогеохімічні цикли елементів.

Тема 6. Меліорація.

Тема 7. Управління стійкістю агроекосистем.

Тема 8. Обмеження шкідливого навантаження на агроекосистеми.

 

Види робіт: лекції, практичні заняття, самостійне опрацювання матеріалу, виконання індивідуальних завдань, виконання завдань для самоперевірки, виконання модульних контрольних робіт, складання заліку.