Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+ 380-44-409-27-62
+ 380-44-424-70-08
м. Київ, вул. Львівська, 23, корп. 1, каб. 104 Google map
pkuu@vmurol.com.ua
пн-пт 9.00-19.00 сб-нд 9.00-15.00

Дисципліна: Активний туризм

Кількість годин (кредитів ЄКТС): 90 (3)

 

Мета навчальної дисципліни: формування знань і навичок використання природних ресурсів для видів і форм активного туризму в України та набуття практичних вмінь застосування методів оцінки і механізмів їх ефективного функціонування.

 

Завдання навчальної дисципліни:

− вивчити теоретичні основи розвитку активного туризму в Україні;

− з’ясувати рівні складності, категорійність, види та форми активного туризму, а також фактори формування туристичних потреб;

− проаналізувати структуру природно-ресурсного потенціалу України для використання в туристичній галузі в ролі активних видів відпочинку;

− вивчити теоретичні основи, основні схеми і характеристики туристичних районів світу та України.

 

Результати навчання за навчальною дисципліною:

знати:

– історію розвитку активного туризму в умовах вітчизняного розвитку суспільства;

– форми та види активного туризму, що забезпечує реалізацію різноманітних туристичних потреб населення;

– природно-ресурсний потенціал України для розвитку активного туризму;

– структуру туристичної галузі України;

– систему організації діяльності населення для відновлення фізичних і духовних сил;

– основні показники, що характеризують тенденції розвитку українського ринку туристичних послуг;

– теоретичні та практичні засади правового регулювання туристичної галузі на рівні регіону, держави та міжнародної економіки.

 

вміти:

-  здійснювати оцінку туристичного потенціалу регіону (окремо взятої території, локальної ділянки) з подальшим виявленням найбільш цікавих туристичних об`єктів;

- аналізувати різноманітний туристичний потенціал певного регіону (території, місцевості, туристичної ділянки) згідно з найбільш привабливими для даного регіону напрямами;

-  орієнтуватись у природному середовищі за допомогою різних приладів, карт і об`єктів природи;

-  точно визначати техніку і тактику туристичного походу;

-  оцінювати рівень безпеки під час туристичної подорожі;

-  надавати першу медичну допомогу під час туристичної подорожі;

-  правильно підбирати спорядження та формувати вміст рюкзака.

 

Зміст дисципліни (тематика):

Вступ. Загальні поняття та визначення. Історія розвитку активного туризму в Україні. Програмно-правові основи розвитку активного туризму в Україні. Основні форми та види активного туризму, їх особливості. Класифікація туристських маршрутів. Тактика та техніка застосування видів активного туризму. Методика підготовки маршрутів із активними способами пересування. Організація безпеки на маршрутах та перша медична допомога. Методи і способи орієнтування на місцевості. Організація харчування активних туристських подорожей. Технічна, тактична і психологічна підготовка. Організація і проведення різних видів подорожей.

 

Види робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуальна робота, колоквіуми, контрольні завдання.