Відкритий міжнародний університет розвитку людини «УКРАЇНА»
Вступ до університету
Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+ 380-44-409-27-62
+ 380-44-424-70-08
м. Київ, вул. Львівська, 23, корп. 1, каб. 104 Google map
pkuu@vmurol.com.ua
пн-пт 9.00-19.00 сб-нд 9.00-15.00

Дисципліна: Актуальні питання перекладознавства

Кількість годин (кредитів ЄКТС): 90 (3)

 

Мета навчальної дисципліни: створення теоретичної бази, необхідної для успішного формування та подальшого розвитку навичок перекладацької діяльності, у підготовці до самостійної розробки окремих питань перекладознавства та ведення науково-дослідницької роботи.

 

У курсі викладаються головні положення сучасного західного перекладознавства. Курс тісно пов’язаний із циклом інших теоретичних лінгвістичних дисциплін (лексикологія, граматика, лінгвокраїнознавство, стилістика), адже перекладацька компетенція потребує не тільки високого практичного рівня мовної підготовки, але й поглиблених знань стосовно загальних закономірностей перекладу як процесу, так і результату.

 

Завдання дисципліни:

− ознайомити студентів із історією розвитку, методологією, сучасним станом та перспективами розвитку перекладознавства;

− забезпечити засвоєння студентами необхідної термінології;

− сприяти усвідомленню студентами необхідності ґрунтовної і всебічної перекладознавчої підготовки для кваліфікації перекладача.

Курс тісно пов’язаний із циклом інших теоретичних лінгвістичних дисциплін (лексикологія, граматика, лінгвокраїнознавство, стилістика), адже перекладацька компетенція потребує не тільки високого практичного рівня мовної підготовки, але й поглиблених знань стосовно загальних закономірностей перекладу як процесу, так і результату.

 

Результати навчання за навчальною дисципліною:

знати:

− основні етапи формування, напрямки та перспективи розвитку перекладознавства;

− основні моделі перекладу;

− науково-методологічну базу та термінологію сучасного перекладознавства.

 

вміти:

− організувати теоретичне дослідження у галузі перекладознавства;

− використовувати набуті знання у практиці перекладацької діяльності.

 

Види робіт: лекції, практичні заняття, самостійна робота, індивідуальна робота.