Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+ 380-44-409-27-62
+ 380-44-424-70-08
м. Київ, вул. Львівська, 23, корп. 1, каб. 104 Google map
pkuu@vmurol.com.ua
пн-пт 9.00-19.00 сб-нд 9.00-15.00

Дисципліна: Актуальні проблеми адміністративного права

Кількість годин (кредитів ЄКТС): 90 (3)

 

Мета навчальної дисципліни: засвоєння, поглиблення та розширення знань студентів стосовно сутності і змісту трансформаційних процесів, що відбуваються у сфері державного управління й охоплюють реформування структур виконавчої влади, місцевого самоврядування, державної служби, територіального устрою України на засадах втілення нової управлінської ідеології і взаємовідносин держави з громадянським суспільством.

 

Основні завдання навчальної дисципліни:

-       оволодіння категорійно-понятійним апаратом адміністративного права;

-       осмислення студентами основних проблем сучасного адміністративного права;

-       формування у студентів уміння користуватися прийомами аналізу, групування, класифікації та узагальнення правових явищ, пов’язаних зі шляхами та способами вирішення актуальних проблем адміністративного права з метою цілісного їх сприйняття.

 

Результати навчання за навчальною дисципліною:

Знати:

-       принципи оптимізації структури державного управління та скорочення управлінського апарату;

-       загальні засади реформування і поглиблення демократизації всіх ланок суспільного життя;

-       напрямки зміцнення базових підвалин громадянського суспільства;

-       процедури реального розмежування влади і власності;

-       основні положення Концепції адміністративної реформи в Україні та праць науковців із даної проблематики.

 

Уміти:

-       визначати проблемні питання предмету, методу адміністративного права;

-       коло проблем, які піднімаються при реформуванні системи органів виконавчої влади, державної служби, сфери державного контролю, сфери адміністративної відповідальності;

-       систему заходів щодо забезпечення належної реалізації прав, свобод та законних інтересів учасників адміністративно-правових відносин.

 

Види робіт: лекції, семінарські заняття, самостійні роботи, індивідуальні роботи, колоквіуми, контрольні завдання.