Відкритий міжнародний університет розвитку людини «УКРАЇНА»
Вступ до університету
Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+ 380-44-409-27-62
+ 380-44-424-70-08
м. Київ, вул. Львівська, 23, корп. 1, каб. 104 Google map
pkuu@vmurol.com.ua
пн-пт 9.00-19.00 сб-нд 9.00-15.00

Дисципліна: Актуальні проблеми адміністративного права України

Кількість годин (кредитів ЄКТС): 180 (6)

 

Мета навчальної дисципліни: поглиблене вивчення сутності і змісту трансформаційних процесів, що відбуваються у сфері державного управління й охоплюють реформування структур виконавчої влади, місцевого самоврядування, державної служби, територіального устрою України на засадах втілення нової управлінської ідеології і взаємовідносин держави із громадянським суспільством; вивчення нових поглядів на роль, зміст і систему адміністративного права в демократичній, правовій державі, основних напрямків розвитку і реформування адміністративного законодавства.

 

Результати навчання за навчальною дисципліною:

знати:

-        принципи оптимізації структури державного управління та скорочення управлінського апарату;

-        загальні засади реформування і поглиблення демократизації всіх ланок суспільного життя;

-        напрямки зміцнення базових підвалин громадянського суспільства;

-        процедури реального розмежування влади і власності;

-        основні положення Концепції адміністративної реформи в Україні та праць науковців з даної проблематики.

 

вміти:

-        визначати проблемні питання предмету, методу адміністративного права;

-        вирішувати коло проблем, які піднімаються при реформуванні системи органів виконавчої влади, державної служби, сфери державного контролю, сфери адміністративної відповідальності;

-        вживати систему заходів щодо забезпечення належної реалізації прав, свобод та законних інтересів учасників адміністративно-правових відносин.

 

Зміст дисципліни (тематика):

Загальні засади реформування адміністративного права. Органи виконавчої влади в контексті адміністративної реформи. Права громадян та їх забезпечення у сфері виконавчої влади. Розвиток правових засобів захисту. Державна служба у сфері виконавчої влади: зміст і стратегія реформування. Державний контроль у сфері виконавчої влади. Оновлення інституту відповідальності у сфері адміністративно-правового регулювання.

 

Види робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуальна робота, реферативні повідомлення, контрольні завдання.