Відкритий міжнародний університет розвитку людини «УКРАЇНА»
Вступ до університету
Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+ 380-44-409-27-62
+ 380-44-424-70-08
м. Київ, вул. Львівська, 23, корп. 1, каб. 104 Google map
pkuu@vmurol.com.ua
пн-пт 9.00-19.00 сб-нд 9.00-15.00

Дисципліна: Актуальні проблеми фінансового права

Кількість годин (кредитів ЄКТС): 150 (5)

 

Мета навчальної дисципліни: формування розуміння актуальних проблем фінансового права в розрізі його найбільш важливих та перспективних складових на основі системи знань норм фінансового права.

 

Основні завдання навчальної дисципліни:

-       формування систематизованих теоретичних знань щодо основних положень, категорій та понять фінансового права, сучасного законодавчого та нормативного регулювання фінансових правовідносин, у розрізі актуальних проблем фінансового права на сучасному етапі його розвитку;

-       з’ясування сутності та причин виникнення проблемних питань фінансового права;

-       визначення особливостей регулювання фінансово-правових відносин в аспекті їх проблематики;

-       узагальнення в історичній ретроспективі нормативного регулювання питань фінансових правовідносин у розрізі їх проблематики;

-       формування сутності та розуміння природи виникнення проблемних питань, пов’язаних із адмініструванням фінансів.

 

Результати навчання за навчальною дисципліною:

Знати:

-       сучасну філософію та концептуальні положення щодо процесу нормотворення у сфері регулювання фінансових правовідносин;

-       систему, характеристику та особливості фінансового законодавства України;

-       нормативно-правові положення щодо участі держави, органів державної влади, органів місцевого самоврядування в діяльності з питань фінансів;

-       основні проблемні питання, які існують на даному етапі розвитку у сфері фінансових правовідносин.

 

Уміти:

-       використовувати набуті теоретичні знання у повсякденній правничій діяльності;

-       аналізувати та надавати тлумачення положенням законодавчих та нормативно-правових норм, що регулюють правовідносини у сфері фінансової діяльності;

-       використовувати відповідні техніко-юридичні процедури при застосуванні норм чинного фінансового законодавства у правничій роботі;

-       застосовувати на практиці набуті знання щодо актуальних проблемних питань фінансового права.

 

Види робіт: лекції, семінарські заняття, самостійні роботи, індивідуальні роботи, колоквіуми, контрольні завдання.