Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+ 380-44-409-27-62
+ 380-44-424-70-08
м. Київ, вул. Львівська, 23, корп. 1, каб. 104 Google map
pkuu@vmurol.com.ua
пн-пт 9.00-19.00 сб-нд 9.00-15.00

Дисципліна: Актуальні проблеми господарського права

Кількість годин (кредитів ЄКТС): 150 (5)

 

Мета навчальної дисципліни: опанування студентами основних положень з проблем господарського права з урахуванням специфіки правового регулювання господарських відносин у сучасних умовах, вивчення особливостей правового становища суб’єктів господарювання, визначення напрямків удосконалення господарського законодавства, а також вивчення правового регулювання відносин, пов’язаних із реалізацією господарсько-правової відповідальності.

 

Основні завдання навчальної дисципліни:

-       вивчення проблемних аспектів правового регулювання господарських відносин в умовах побудови соціально орієнтованої ринкової економіки;

-       здійснення характеристики найважливіших правових категорій та конструкцій господарського законодавства, в тому числі дослідження основних тенденцій його розвитку та застосування;

-       оволодіння методами господарсько-правового регулювання та засвоєння правил тлумачення господарсько-правових норм;

-       висвітлення юридичних, у тому числі і колізійних, питань, які виникають у процесі господарської діяльності та її організації, та відпрацювання навичок щодо вирішення практичних завдань;

-       підготовка до практичної діяльності висококваліфікованих спеціалістів у галузі господарсько-правової діяльності.

 

Результати навчання за навчальною дисципліною:

Знати:

-       сучасні проблеми визначення предмету, методу і системи господарського права;

-       проблемні аспекти правового регулювання господарської діяльності та шляхи їх подолання;

-       сучасні тенденції розвитку та застосування господарського законодавства;

-       особливості державного регулювання господарської діяльності та проблеми його правового забезпечення;

-       основні тенденції сучасного розвитку господарських відносин;

-       особливості правосуб’єктності суб’єктів господарювання та інших учасників відносин у сфері господарювання;

-       суть основних господарсько-правових інститутів;

-       проблемні аспекти відповідальності за порушення у сфері господарювання.

 

Уміти:

-       самостійно орієнтуватися у чинному господарському законодавстві та спеціальній літературі;

-       вірно давати належну правову і соціально-економічну оцінку юридичним конструкціям та правильно користуватися правовою термінологією;

-       виділяти та аналізувати коло відносин, які регулюються нормами господарського права;

-       самостійно вирішувати колізійні питання, пов’язані із застосуванням господарсько-правових норм та розв’язувати ситуаційні завдання у межах запропонованої конкретної практичної ситуації та складати відповідні юридичні документи, спираючись на здобуті знання, вміння та навички.

 

Види робіт: лекції, семінарські заняття, самостійні роботи, індивідуальні роботи, колоквіуми, контрольні завдання.