Відкритий міжнародний університет розвитку людини «УКРАЇНА»
Вступ до університету
Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+ 380-44-409-27-62
+ 380-44-424-70-08
м. Київ, вул. Львівська, 23, корп. 1, каб. 104 Google map
pkuu@vmurol.com.ua
пн-пт 9.00-19.00 сб-нд 9.00-15.00

Дисципліна: Актуальні проблеми податкового права

Кількість годин (кредитів ЄКТС): 90 (3)

 

Мета навчальної дисципліни: формування розуміння актуальних проблем податкового права в розрізі його найбільш важливих та перспективних складових на основі системи знань норм податкового права.

 

Основні завдання навчальної дисципліни:

-       формування систематизованих теоретичних знань щодо основних положень, категорій та понять податкового права, сучасного законодавчого та нормативно-правового регулювання оподаткування, в розрізі актуальних проблем податкового права на сучасному етапі його розвитку;

-       з’ясування сутності та причин виникнення проблемних питань податкового права;

-       визначення особливостей регулювання податкового-правових відносин в аспекті їх проблематики;

-       узагальнення в історичній ретроспективі нормативно-правового регулювання питань оподаткування в розрізі їх проблематики;

-       визначення та з’ясування сутності проблемних питань, пов’язаних із формуванням та законодавчим закріпленням податкового процесу;

-       формування сутності та розуміння природи виникнення проблемних питань, пов’язаних із адмініструванням податків і зборів;

-       з’ясування проблемних питань, пов’язаних із формуванням та закріпленням на законодавчому рівні податкових режимів.

 

Результати навчання за навчальною дисципліною:

Знати:

-       сучасну філософію та концептуальні положення щодо процесу нормотворення у сфері регулювання податкових правовідносин;

-       систему, характеристику та особливості податкового законодавства України;

-       нормативно-правові положення щодо участі держави, органів державної влади, органів місцевого самоврядування в діяльності з питань оподаткування;

-       основні проблемні питання, які існують на даному етапі розвитку у сфері податкових правовідносин.

 

Уміти:

-       використовувати набуті теоретичні знання у повсякденній правничій діяльності;

-       аналізувати та надавати тлумачення положенням законодавчих та нормативно-правових норм, що регулюють правовідносини у сфері оподаткування;

-       використовувати відповідні техніко-юридичні процедури при застосуванні норм чинного господарського законодавства у правничій роботі;

-       застосовувати на практиці набуті знання щодо актуальних проблемних питань податкового права.

 

Види робіт: лекції, семінарські заняття, самостійні роботи, індивідуальні роботи, колоквіуми, контрольні завдання.