Відкритий міжнародний університет розвитку людини «УКРАЇНА»
Вступ до університету
Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+ 380-44-409-27-62
+ 380-44-424-70-08
м. Київ, вул. Львівська, 23, корп. 1, каб. 104 Google map
pkuu@vmurol.com.ua
пн-пт 9.00-19.00 сб-нд 9.00-15.00

Дисципліна: Актуальні проблеми теорії держави і права

Кількість годин (кредитів ЄКТС): 150 (5)

 

Мета навчальної дисципліни: завершення формування теоретико-методологічної бази у студентів відносно таких політико-правових явищ як право та держава. У певній мірі даний курс є продовженням курсу «Теорія держави і права», однак за певними відмінностями. Якщо курс «Теорія держави і права» покликаний сформувати у студентів перших курсів основи праворозуміння та правової культури і підготувати до вивчення основних галузевих дисциплін.

 

Основні завдання навчальної дисципліни:

Теоретичні – відновлення та закріплення загальних уявлень студентів про право та державу, їх форми та роль у житті суспільства, перетворення цих уявлень у поглиблені та системні знання про діалектику права та держави;

Практичні – формування умінь та навичок професійного мислення, аналізу та узагальнення отриманих протягом навчання юридичних знань, виявляти та вирішувати різноманітні загальні та галузеві як теоретичні, так і практичні проблеми держави та права.

 

Результати навчання за навчальною дисципліною:

Знати: закономірності функціонування та історичного розвитку права і держави, взаємозв’язку держави та права й інших сфер життя суспільства та людини, понятійний та категоріальний апарат теорії держави та права, еволюцію і співвідношення сучасних державних і правових систем, основні проблеми сучасної держави і права і сучасні політико-правові доктрини.

 

Уміти: використовувати у практичній діяльності і в аналітичних дослідженнях юридичну методологію; оперувати юридичними поняттями і категоріями; здійснювати аналіз юридичних фактів та правових відносин, що виникають у зв’язку з ними; аналізувати, тлумачити і вірно застосовувати правові норми.

 

Види робіт: лекції, семінарські заняття, самостійні роботи, індивідуальні роботи, колоквіуми, контрольні завдання.