Відкритий міжнародний університет розвитку людини «УКРАЇНА»
Вступ до університету
Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+ 380-44-409-27-62
+ 380-44-424-70-08
м. Київ, вул. Львівська, 23, корп. 1, каб. 104 Google map
pkuu@vmurol.com.ua
пн-пт 9.00-19.00 сб-нд 9.00-15.00

Дисципліна: Актуальні проблеми цивільного права

Кількість годин (кредитів ЄКТС): 180 (6)

 

Мета навчальної дисципліни: поглиблення знання студентів із основних інститутів цивільного права шляхом акцентування уваги на найбільш актуальних проблемах у сфері законодавства і щодо дискусійних питань доктрини.

 

Основні завдання навчальної дисципліни: формування у студентів системи науково-теоретичних знань з проблем цивільного права, визначення та розкриття основних дискусійних питань, категорій, напрямів і шляхів розвитку та удосконалення цивільного законодавства в сучасних умовах.

 

Результати навчання за навчальною дисципліною:

Знати:

-       сучасні проблеми визначення предмету, методу і системи цивільного права;

-       сучасні тенденції розвитку та застосування цивільного законодавства;

-       основні тенденції сучасного розвитку цивільних відносин;

-       особливості правосуб’єктності суб’єктів приватного права та інших учасників цивільних відносин;

-       суть основних цивільно-правових інститутів;

-       проблемні аспекти цивільно-правової відповідальності.

 

Уміти:

-       самостійно орієнтуватися в чинному цивільному законодавстві та спеціальній літературі;

-       вірно давати належну правову і соціально-економічну оцінку юридичним конструкціям та правильно користуватися правовою термінологією;

-       виділяти та аналізувати коло відносин, які регулюються нормами цивільного права;

-       самостійно вирішувати колізійні питання, пов’язані із застосуванням цивільно-правових норм та розв’язувати ситуаційні завдання у межах запропонованої конкретної практичної ситуації та складати відповідні юридичні документи, спираючись на здобуті знання, вміння та навички.

 

Види робіт: лекції, семінарські заняття, самостійні роботи, індивідуальні роботи, колоквіуми, контрольні завдання.