Відкритий міжнародний університет розвитку людини «УКРАЇНА»
Вступ до університету
Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+ 380-44-409-27-62
+ 380-44-424-70-08
м. Київ, вул. Львівська, 23, корп. 1, каб. 104 Google map
pkuu@vmurol.com.ua
пн-пт 9.00-19.00 сб-нд 9.00-15.00

Дисципліна: Алгоритми і структури даних

Кількість годин (кредитів ЄКТС): 180 (6)

 

Мета навчальної дисципліни:

-    вивчення основ представлення даних у комп’ютері та основ побудови алгоритмів для розв’язання інженерних та економічних задач, що складають основу підготовки фахівця комп’ютерних технологій;

-    формування у студентів навичок створення алгоритмів для розв’язування практичних інженерних та економіко-математичних задач;

-    вивчення теоретичних положень і практичних методів представлення різних даних у комп’ютері.

 

Результати навчання за навчальною дисципліною:

-    виробити первинні навички побудови алгоритмів для розв’язування практичних інженерних та економіко-математичних задач;

-    прищепити необхідні теоретичні знання та вміння розбиратися у математичному апараті по використанню різних систем числення;

-    прищепити вміння застосовувати теоретичні знання розв’язування на практиці інженерних задач із доведенням їх до числового результату;

-    прищепити вміння самостійно розширювати свої знання, розвивати логічне й алгоритмічне мислення, інтуїцію в питаннях застосування комп’ютерних технологій;

-    виробити вміння самостійно працювати зі спеціальною літературою.

 

Зміст дисципліни (тематика):

 

Розділ 1. Базові поняття теорії алгоритмів

Тема 1.1. Визначення алгоритму. Способи опису та властивості алгоритмів.

Тема 1.2. Поняття обчислювальної складності алгоритмів. Класи алгоритмів.

 

Розділ 2. Системи числення

Тема 2.1. Позиційні і непозиційні системи числення.

Тема 2.2. Позиційні системи числення.

Тема 2.3. Двійкова система числення.

Тема 2.4. Трійкова система числення.

Тема 2.5. Вісімкова система числення.

Тема 2.6. Шістнадцяткова система числення.

Тема 2.7. Двійково-кодовані системи.

Тема 2.8. Вибір системи числення для застосування в ЕОМ.

Тема 2.9. Перетворення числової інформації з однієї позиційної системи в іншу.

 

Розділ 3. Форми подання чисел в ЕОМ

Тема 3.1. Подання чисел в ЕОМ із фіксованою комою.

Тема 3.2. Подання чисел у комп’ютерах із плаваючою комою.

Тема 3.3. Нормалізована форма подання двійкового числа.

Тема 3.4. Подання від’ємних чисел в ЕОМ.

Тема 3.5. Точність подання чисел в ЕОМ.

 

Розділ 4. Поняття структури даних. Рівні подання структур даних

Тема 4.1. Поняття структури даних.

Тема 4.2. Рівні опису даних.

Тема 4.3. Класифікація структур даних у програмах користувача і в пам’яті комп’ютера.

Тема 4.4. Основні види складених типів даних.

Тема 4.5. Структури даних у пам’яті комп’ютера.

 

Розділ 5. Структурні та лінійні типи даних

Тема 5.1. Структура даних типу «масив». Набір допустимих операцій для масивів. Ефективність масивів. Зберігання багатовимірних масивів.

Тема 5.2. Структура даних типу «множина».

Тема 5.3. Структура даних типу «запис (прямий декартовий добуток)».

Тема 5.4. Структура даних типу «таблиця».

Тема 5.5. Структура даних типу «стек».

Тема 5.6. Структура даних типу «черга».

Тема 5.7. Структура даних типу «дек».

Тема 5.8. Приклади програм на мові Сі для вибраних структур даних.

 

Розділ 6. Зв’язний розподіл пам’яті

Тема 6.1. Структура даних типу «вказівник».

Тема 6.2. Класифікація структур даних типу «зв’язний список».

Тема 6.3. Структура даних типу «лінійний однозв’язний список».

Тема 6.4. Структура даних типу «циклічний лінійний список».

Тема 6.5. Структура даних типу «двозв’язний лінійний список».

Тема 6.6. Багатозв’язний список.

 

Розділ 7. Нелінійні структури даних: дерева і графи

Тема 7.1. Дерева. Визначення. Бінарне дерево. Подання дерев у зв’язній пам’яті.

Тема 7.2. Застосування бінарних дерев в алгоритмах пошуку.

Тема 7.3. Поняття графу. Подання графу в пам’яті комп’ютера.

Тема 7.4. Алгоритми проходження графу.

Тема 7.5. Задачі на графах: найкоротша відстань між вершинами, задача про максимальний потік.

 

Розділ 8. Алгоритми пошуку

Тема 8.1. Загальна класифікація алгоритмів пошуку. Лінійний пошук. Двійковий пошук елемента в масиві.

Тема 8.2. Методи обчислення адреси.

Тема 8.3. Інтерполяційний пошук елемента в масиві.

Тема 8.4. Пошук у таблиці.

Тема 8.5. Прямий пошук рядка.

 

Розділ 9. Алгоритми сортування

Тема 9.1. Огляд методів внутрішнього сортування.

Тема 9.2. Метод простого включення.

Тема 9.3. Метод Шелла.

Тема 9.4. Огляд методів зовнішнього сортування.

Тема 9.5. Пряме злиття.

 

Види робіт: лекційні заняття, практичні заняття, модульні контрольні роботи, самостійна робота.