Відкритий міжнародний університет розвитку людини «УКРАЇНА»
Вступ до університету
Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+ 380-44-409-27-62
+ 380-44-424-70-08
м. Київ, вул. Львівська, 23, корп. 1, каб. 104 Google map
pkuu@vmurol.com.ua
пн-пт 9.00-19.00 сб-нд 9.00-15.00

Дисципліна: Алгоритми та методи обчислень

Кількість годин (кредитів ЄКТС): 180 (6)

 

Мета навчальної дисципліни:

-        теоретична та практична підготовка по розробці програм для розв’язання математичних завдань, які виникають при розробці систем зі складною структурою, алгоритмів керування апаратурою ЕОМ;

-        вивчення основ комп’ютерної математики та алгоритмів для розв’язання інженерних та економічних задач, що складають основу підготовки фахівця комп’ютерних технологій;

-        формування у студентів навичок створення алгоритмів для розв’язування практичних інженерних та економіко-математичних задач.

 

Результати навчання за навчальною дисципліною:

-        виробити навички побудови алгоритмів для розв’язування практичних інженерних та економіко-математичних задач;

-        прищепити необхідні теоретичні знання та вміння розбиратися у математичному апараті по використанню оптимізаційних задач;

-        прищепити вміння застосовувати теоретичні знання на практиці для розв’язування інженерних задач із доведенням їх до числового результату;

-        прищепити вміння самостійно розширювати свої знання, розвивати логічне й алгоритмічне мислення, інтуїцію в питаннях застосування комп’ютерних технологій;

-        виробити вміння самостійно працювати зі спеціальною літературою.

 

Зміст дисципліни (тематика):

Тема 1. Розв’язування нелінійних та трансцендентних рівнянь.

Тема 2. Чисельні методи обчислення визначених інтегралів різних функцій.

Тема 3. Початкова обробка даних.

Тема 4. Апроксимація функцій.

Тема 5. Iнтерполяцiя функцій.

Тема 6. Методи розв’язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь

Тема 7. Звичайні диференційні рівняння.

Тема 8. Системи диференційних рівнянь.

Тема 9. Методи розв’язування систем нелінійних алгебраїчних рівнянь.

Тема 10. Методи пошуку максимуму функції двох змінних.

 

Види робіт: лекційні заняття, практичні заняття, модульні контрольні роботи, самостійна робота студентів.