Відкритий міжнародний університет розвитку людини «УКРАЇНА»
Вступ до університету
Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+ 380-44-409-27-62
+ 380-44-424-70-08
м. Київ, вул. Львівська, 23, корп. 1, каб. 104 Google map
pkuu@vmurol.com.ua
пн-пт 9.00-19.00 сб-нд 9.00-15.00

Дисципліна: Алгоритмічні мови та програмування

Кількість годин (кредитів ЄКТС): 180 (6)

 

Мета навчальної дисципліни: засвоєння знань із основ програмування, алгоритмів та прийомів програмування на різномантних алгоритмічних мовах, оволодіння навичками практичної роботи на персональних ЕОМ.

 

Результати навчання за навчальною дисципліною:

знати:

-         типовi алгоритмiчнi конструкцiї: послiдовнiсть, вибiр, повторення;

-         етапи обробки програм на ПЕОМ: редагування, трансляцiя, компонування;

-         основнi оператори мови Pascal;

-         скалярнi типи даних; графiчнi засоби мови Pascal;

-         засоби Pascal для роботи з магнiтними дисками;

-         методи структурного, модульного та об’єктно-орiєнтованого програмування.

 

вмiти:

-         розробляти алгоритми методом покрокового уточнення;

-         складати лiнiйнi, розгалуженi, циклiчнi програми на мовi Pascal;

-         працювати зi скалярними даними;

-         складати програми обробки масивiв;

-         використовувати процедури та функцiї;

-         використовувати структурованi типи даних;

-         програмувати графiчнi алгоритми;

-         структурованi типи даних: масиви, рядки, записи, множини, файли, списки;

-         структуру, функцii MS DOS, команди, утiлiти, файлову систему;

-         модульний принцип разробки програм.

 

Зміст дисципліни (тематика):

Апаратне та програмне забезпечення ЕОМ. Основні пристрої ЕОМ, додаткові пристрої. Операційна система, види, призначення. Основні команди MS DOS. Поняття даних. Організація даних в ЕОМ. Подання чисельного типу даних, символьного та логічного типу. Абетка мови PASCAL. Побудова лінійної PASCAL-програми. Ідентифікатори. Характеристика даних у PASCAL. Стандартні функції.

 

Види робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуальна робота, колоквіуми, контрольні завдання.