Відкритий міжнародний університет розвитку людини «УКРАЇНА»
Вступ до університету
Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+ 380-44-409-27-62
+ 380-44-424-70-08
м. Київ, вул. Львівська, 23, корп. 1, каб. 104 Google map
pkuu@vmurol.com.ua
пн-пт 9.00-19.00 сб-нд 9.00-15.00

Дисципліна: Аналітична хімія та інструментальні методи аналізу

Кількість годин (кредитів ЄКТС): 180 (6)

 

Мета навчальної дисципліни: формування теоретичних знань і практичних навичок із аналітичної хімії та інструментальних методів аналізу, вивчення основ якісного та кількісного хімічного аналізу; кількісних методів гравіметрії, кислотно-основного титрування, редоксиметрії, комплексонометрії, інструментальних методів аналізу.

 

Результати навчання за навчальною дисципліною:

знати:

-     правила техніки роботи в аналітичній лабораторії;

-     основи якісного аналізу;

-     якісні реакції на катіони та аніони;

-     способи усунення впливу сторонніх іонів;

-     способи розділення іонів у розчині при їх якісному визначенні;

-     основи гравіметричного аналізу;

-     основи інструментальних методів аналізу.

 

вміти:

- використовувати різні методи інструментального аналізу на практиці;

- виконувати якісне визначення катіонів та аніонів у розчині, що містить інші іони, які заважають визначенню;

- визначати елементи, що входять до складу складного зразка (сплаву та суміші речовин);

- кількісно визначати елементи методом гравіметрії;

- розв’язувати розрахункові задачі з курсу аналітичної хімії.

 

Зміст дисципліни (тематика):

Предмет, завдання, значення аналітичної хімії та її місце серед природничих наук. Якісний та кількісний хімічний аналіз. Хімічні, фізико-хімічні та фізичні методи аналізу, їх метрологічні характеристики. Застосування реакцій осадження та кислотно-основної взаємодії в якісному та кількісному аналізі. Якісне визначення катіонів І-V аналітичних груп. Рівновага у гомогенних та гетерогенних системах у присутності комплексоутворюючих реагентів. Якісне визначення аніонів І–ІІІ аналітичних груп. Функціональний аналіз. Кількісний хімічний аналіз. Пробовідбір та пробопідготовка. Основні метрологічні характеристики методики. Гравіметричний аналіз. Методи інструментального аналізу.

 

Види робіт: лекції, лабораторні роботи.