Відкритий міжнародний університет розвитку людини «УКРАЇНА»
Вступ до університету
Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+ 380-44-409-27-62
+ 380-44-424-70-08
м. Київ, вул. Львівська, 23, корп. 1, каб. 104 Google map
pkuu@vmurol.com.ua
пн-пт 9.00-19.00 сб-нд 9.00-15.00

Дисципліна: Аналітико - синтетична переробка документної інформації

Кількість годин (кредитів ЄКТС): 240 (8)

 

Дисципліна є нормативним курсом циклу фундаментальних і професійно-орієнтовних дисциплін. Значення курсу визначається необхідністю макро- і мікроаналітичного згортання інформації у документознавчій діяльності.

 

Мета і завдання навчальної дисципліни: формування системи теоретичних, емпіричних, методичних знань про різні види, процеси, операції аналітико-синтетичної переробки документів, набуття практичних умінь і навичок обстеження документів, здійснення процесу згортання інформації та доведення її до користувачів шляхом представлення бібліографічних записів у базах даних електронного каталогу і традиційних – пошукових системах.

 

Сучасна методика АСПДІ ґрунтується на нормативно-регламентуючій базі міжнародних, міждержавних (СНД), державних стандартах України, документних класифікаційних системах (ББК, УДК), словниках предметних рубрик та ін.

У зв’язку зі впровадженням новітніх інформаційних технологій у процесі створення, зберігання та обліку бібліографічної інформації передбачено вивчення питань оснащення й експлуатації автоматизованого робочого місця «Каталогізатор» у різних системах автоматизації та форматів UNIMARC, USMARK, UNIMARC, Authorities для класифікації даних. Програмою передбачено застосовування у процесі навчання комп’ютерної техніки.

 

Зміст дисципліни (тематика):

Бібліографічний опис документів. Систематизація документів. Предметизація документів. Анотування документів. Реферування документів. Управління процесами аналітико-синтетичної переробки документів.

 

Усі розділи курсу є єдиним цілим, обумовлені спільністю проблематики термінології та методики навчання. Практичні навички з аналітико-синтетичної переробки документів та введення даних до електронного каталогу студенти набувають на лабораторних заняттях у комп’ютерному класі та під час самостійної роботи.

 

Види робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуальна робота, колоквіуми, контрольні завдання.