Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+ 380-44-409-27-62
+ 380-44-424-70-08
м. Київ, вул. Львівська, 23, корп. 1, каб. 104 Google map
pkuu@vmurol.com.ua
пн-пт 9.00-19.00 сб-нд 9.00-15.00

Дисципліна: Аналіз банківської діяльності

Кількість годин (кредитів ЄКТС): 90 (3)

 

Мета навчальної дисципліни: оволодіння знаннями про організацію аналізу банківської діяльності та систему показників, які їх виконують.

 

Результати навчання за навчальною дисципліною:

 • знати та вміти використовувати методологію аналізу банківських операцій;
 • знати та вміти розраховувати систему показників аналізу банківської діяльності;
 • вміти здійснювати проведення фінансового, технічного, економічного та інших видів аналізу.

 

Зміст дисципліни (тематика):

 1. Предмет, метод і види аналізу банківської діяльності.
 2. Аналіз активів банку.
 3. Аналіз пасивів банку.
 4. Аналіз доходів і витрат банку.
 5. Аналіз прибутковості та рентабельності.
 6. Аналіз ліквідності балансу банку.
 7. Аналіз ділової активності.
 8. Аналіз фінансової стійкості та надійності банку.
 9. Аналіз банківських ризиків.

 

Види робіт: лекції, практичні заняття, самостійна робота.