Відкритий міжнародний університет розвитку людини «УКРАЇНА»
Вступ до університету
Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+ 380-44-409-27-62
+ 380-44-424-70-08
м. Київ, вул. Львівська, 23, корп. 1, каб. 104 Google map
pkuu@vmurol.com.ua
пн-пт 9.00-19.00 сб-нд 9.00-15.00

Дисципліна: Аналіз господарської діяльності

Кількість годин (кредитів ЄКТС): 120 (4)

 

Мета навчального курсу: формування системи теоретичних і практичних знань в обґрунтуванні реальності плану, складеного на основі господарських договорів, вивченні та оцінці ходу його виконання на кожній ділянці виробництва, порівнянні результатів роботи з витратами, виявленні причин і факторів відхилень фактичних показників від запланованих, розробці заходів щодо усунення виявлених недоліків і використання внутрішніх можливостей для збільшення виробництва, поліпшення якості продукції тощо.

 

Результати навчання за навчальною дисципліною:

- вміти визначити результати практичної роботи підприємств (фірм) за певний період;

- вміти оцінити ефективність діяльності з метою виявлення резервів та визначення шляхів діяльності й надання необхідної інформації для оперативного керівництва різними ланками.

 

Зміст дисципліни (тематика):

1. Поняття та значення аналізу господарської діяльності.

2. Предмет, зміст і завдання аналізу госопдарської діяльності.

3. Метод і методика комплекского економічного аналізу госопдарської діяльності підприємства.

4. Шляхи обробки економічної інформації в аналізі господарської діяльності підприємства.

5. Методика факторного аналізу.

6. Способи виміру впливу факторів у детерміновому аналізі.

7. Способи вивчення кореляційних взаємозвязків в аналізі господарської діяльності підприємства.

8. Методика функціонально-вартісного аналізу.

9. Методика обгрунтування управлінських рішень на основі маржинального аналізу.

10. Організація та інформаційне забезпечення аналізу господарської діяльності підприємства.

11. Аналіз формування і розміщення капіталу.

12. Аналіз ефективності та інтенсивності використання капіталу підприємства.

13. Аналіз ефективного використання основного капіталу.

14. Аналіз використання матеріальних ресурсів підприємства.

15. Аналіз використання трудових ресурсів підприємства.

16. Аналіз маркетингової діяльності підприємства.

17. Аналіз виробництва і реалізації продукції.

18. Аналіз собівартості продукції.

19. Аналіз фінансових результатів підприємства.

20. Аналіз прибутку і рентабельності підприємства за МС.

21. Аналіз ефективності інвестиційної діяльності.

22. Аналіз фінансового стану підприємства.

 

Види робіт: лекції, практичні заняття, самостійна робота.