Відкритий міжнародний університет розвитку людини «УКРАЇНА»
Вступ до університету
Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+ 380-44-409-27-62
+ 380-44-424-70-08
м. Київ, вул. Львівська, 23, корп. 1, каб. 104 Google map
pkuu@vmurol.com.ua
пн-пт 9.00-19.00 сб-нд 9.00-15.00

Дисципліна: Аналіз зовнішньої політики

Кількість годин (кредитів ЄКТС): 90 (3)

 

Мета начальної дисципліни: вивчення теоретико-методологічних засад, сутності, характеру та основних функцій аналізу зовнішньої політики; ознайомлення з історією зародження і розвитку зовнішньополітичної аналітики, основними етапами та принципами її проведення; з’ясування загальних вимог і підходів до прогнозування зовнішньої політики та міжнародних відносин.

 

Результати навчання за навчальною дисципліною:

знати:

-         основні теоретичні аспекти зовнішньополітичної діяльності і дослідження особливостей зовнішньої політики різних держав світу;

-         сутність, структуру, типи, функції, механізм вироблення і реалізації зовнішньої політики;

 

вміти:

-         набути навички з аналізу і прогнозування зовнішньої політики у процесі вивчення основних теоретичних аспектів зовнішньополітичної діяльності і дослідження особливостей зовнішньої політики різних держав світу;

-         характеризувати теоретичні засади зовнішньої політики, а саме: її сутність, структуру, типи, функції, механізм вироблення і реалізації;

-         обґрунтовано аналізувати стан тієї чи іншої міжнародної проблеми і передбачити можливі перспективи її розв’язання з огляду на зовнішньополітичний курс залучених до неї держав.

 

Зміст дисципліни (тематика):

Зовнішня політика в основних парадигмах теорії міжнародних відносин. Сутність характеристики аналізу зовнішньої політики як складової частини прикладного політичного аналізу. Методологічні проблеми аналізу зовнішньої політики. Аналітичне забезпечення державного управління. Роль національних інтересів у здійсненні зовнішньої політики держави. Інституційний механізм реалізації зовнішньої політики. Внутрішні чинники зовнішньої політики. Ідеологічні концепції і доктрини у зовнішній політиці. Значення суб’єктивного чинника у державному управлінні. Еліта та її вплив на політику держави. Моделі прийняття зовнішньополітичних рішень. Роль розвідувальних служб у формуванні та реалізації зовнішньої політики держави. Особливості формування розвідувальних технологій в епоху глобалізації. Стратегічний аналіз зовнішньої політики. Прогнозування зовнішньополітичних процесів. Аналіз міжнародних конфліктів.

 

Види робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуальна робота, реферативні повідомлення, контрольні завдання.