Відкритий міжнародний університет розвитку людини «УКРАЇНА»
Вступ до університету
Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+ 380-44-409-27-62
+ 380-44-424-70-08
м. Київ, вул. Львівська, 23, корп. 1, каб. 104 Google map
pkuu@vmurol.com.ua
пн-пт 9.00-19.00 сб-нд 9.00-15.00

Дисципліна: Анатомія рослин

Кількість годин (кредитів ЄКТС): 90 (3)

Мета навчальної дисципліни: дати студентам глибокі знання про зв’язок будови внутрішніх структур із їхніми функціями, закономірності формування елементів внутрішньої будови в онтогенезі та в процесі еволюції рослин, а також під впливом факторів навколишнього середови, загальні принципи організації вегетативного тіла вищих рослин на рівні клітин, тканин, органів і організмів, про вегетативне та безстатеве розмноження і статеве відтворення, життєві цикли і чергування поколінь основних груп вищих рослин.

 

Результати навчання за навчальною дисципліною:

знати:

-закономірності організації вегетативного тіла вищих рослин на рівні клітин, тканин, органів і організмів;

- закономірності вегетативного та безстатевого розмноження і статевого відтворення;

- життєві цикли і чергування поколінь основних груп вищих рослин.

 

вміти:

- збирати в природних умовах та фіксувати рослинний матеріал;

- виготовляти тимчасові і постійні препарати;

- розпізнавати органоїди рослинної клітини, певні типи тканин, органи та видозміни органів рослин, спричинені відповідними факторами довкілля;

- обирати та використовувати на практиці основні методи анатомічних досліджень для розв’язання практичних завдань.

 

Зміст дисципліни (тематика): Предмет, об’єкт та методи анатомії рослин. Історія і сучасність науки. Визначення клітини. Різноманітність клітин за формою, розміром. Протопласт та основні органелирослинної клітини. Пластидна система, мікротільця; концепція ендомембрани. Продукти життєдіяльності протопласту: вакуоль та осмотичні властивості рослинної клітини; клітинна оболонка; склад, новоутворення, структура. Фізико-хімічні відозміни клітинної оболонки. Системи рослинних тканин. Стелярна теорія. Вторинна будова стебла дводольних. Робота камбію. Листок. Особливості його будови та функції, розвиток листка. Вплив факторів довкілля на анатомію листка. Листопад. Корінь. Особливості будови та функції. Зони кореня. Відозміни коренів у зв’язку з особливими функціями.

 

Види робіт: лекції, семінарські заняття, самостійні роботи, індивідуальні роботи, контрольні завдання.