Відкритий міжнародний університет розвитку людини «УКРАЇНА»
Вступ до університету
Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+ 380-44-409-27-62
+ 380-44-424-70-08
м. Київ, вул. Львівська, 23, корп. 1, каб. 104 Google map
pkuu@vmurol.com.ua
пн-пт 9.00-19.00 сб-нд 9.00-15.00

Дисципліна: Антибіотики

Кількість годин (кредитів ЄКТС): 120 (4)

 

Мета навчальної дисципліни: дати студентам глибоке розуміння цілісного уявлення і системи знань про вчення про антибіотики як окрему науку та значення для розвитку мікробіології, медицини, сільського господарства, біотехнології та інших сфер діяльності людини.

 

Результати навчання за навчальною дисципліною:

знати:

- що таке «антибіотики»,

- їх ролі у природі і діяльності людини,

- що таке антагонізм у світі мікроорганізмів і утворення антибіотичних речовин,

- різноманітні класифікації антибіотиків,

- що лежить в основі біологічної активності та механізмів біологічної дії антибіотиків,

- найважливіші групи антибіотиків: їх загальну характеристику і сучасне застосування,

- що таке антибіотикорезистентність,

- комбіноване вживання антибіотиків та побічну дію антибіотиків

- використання антибіотиків у немедичних сферах;

 

вміти:

- використовувати набуті знання у своїй практичній діяльності;

- систематизувати й узагальнювати знання основних понять вчення про антибіотики для більш повного розуміння антагоністичних взаємин у світі мікроорганізмів у цілому;

- використовувати набуті знання для розуміння системної організації у живій природі;

- застосовувати ці знання для подальшого засвоєння решти медико-біологічних дисциплін та при використанні антибіотичних речовин у повсякденному житті.

 

Зміст дисципліни (тематика): Учення про антибіотики як наука. Визначення поняття «антибіотики». Історичні передумови відкриття антибіотиків. Розвиток знань про антибіотики. Значення антибіотиків для розвитку мікробіології, медицини, сільського господарства, біотехнології. Загальне значення антибіотиків для життєдіяльності людини і причини швидкого зростання їх числа. Використання антибіотиків у немедичних сферах: у рослинництві, тваринництві, в харчовій та консервній промисловості. Біологічна роль антибіотиків у природі. Концепції біологічної ролі препаратів антибіотиків. Антагоністичні взаємини у світі мікроорганізмів. Принципи класифікації антибіотиків. Організми-продуценти антибіотиків. Утворення антибіотиків у природі та їх роль у життєдіяльності організмів-продуцентів. Отримання антибіотиків. Три шляхи отримання антибіотиків. Біологічна активність та механізми біологічної дії антибіотиків. Основні механізми захисту мікроорганізмів від власних антибіотиків. Найважливіші групи антибіотиків, їх загальна характеристика і застосування сучасною медициною. Антибіотикорезистентність. Механізми і види антибіотикорезистентності. Комбіноване вживання антибіотиків. Побічна дія антибіотиків.

 

Види робіт: лекції, семінарські заняття, самостійні роботи, індивідуальні роботи, контрольні завдання.