Відкритий міжнародний університет розвитку людини «УКРАЇНА»
Вступ до університету
Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+ 380-44-409-27-62
+ 380-44-424-70-08
м. Київ, вул. Львівська, 23, корп. 1, каб. 104 Google map
pkuu@vmurol.com.ua
пн-пт 9.00-19.00 сб-нд 9.00-15.00

Дисципліна: Архітектура комп'ютерних систем та мереж

Кількість годин (кредитів ЄКТС): 120 (4)

 

Мета навчальної дисципліни:

- дослідження особливостей архітектури сучасних обчислювальних систем, процесорів, комп’ютерної периферії та їх взаємодії;

- розуміння основних тенденцій розвитку та фундаментальних принципів функціонування комп’ютерних систем, принципів обробки інформації ЦП та методів управління обчислювальним процесом;

- оволодіння теоретичними знаннями про появу, генезис та перспективи розвитку комп’ютерних мереж, рівні мережевої моделі взаємодії відкритих систем та протоколи, які їх об’єднують;

- оволодіння практичними навичками використання різних видів комп’ютерних мереж, їх інтегрування із засобами телекомунікацій;

- вивчення методів маршрутизації та комутації, технологій та засобів передачі даних.

 

Результат вивчення навчальної дисципліни:

знати:

-         принципи побудови комп’ютерних систем та мереж, будову новітніх поколінь IBM РС;

-         процеси, які відбуваються в обчислювальних системах і мережах, і заходи щодо забезпечення їх продуктивності та безпеки.

-         загальні потреби підприємства щодо впровадження нового технічного забезпечення та апгрейд застарілого;

-         розширену архітектуру ЕОМ і архітектуру сучасних комп’ютерів, пристроїв, складових ЕОМ;

-         принципи організації обчислень на ЕОМ;

-         принципи побудови паралельних і мережевих систем.

 

вміти:

-         використовувати знання з організації управління обчислювальним процесом для обробки даних та основ побудови комп’ютерних мереж у фаховій та науковій діяльності;

-         використовувати локальне і мережеве апаратне та програмне забезпечення,

-         здійснювати аналіз вимог до розгортання обчислювальних систем та мереж;

-         розробляти специфікацію обчислювальних систем, виконувати їх верифікацію та атестацію.

 

Зміст дисципліни (тематика):

 1. Вузли електронних обчислювальних машин: цифрові автомати та їх аналіз і синтез; пристрої пам’яті, їх класифікація та організація
 2. Процесори, принципи побудови та функціонування процесорів та електронних обчислювальних машин, архітектура універсальних процесорів, організація пам’яті та способи адресування операндів у процесорах
 3. Архітектура 16-розрядних МП і8086 та і286
 4. Архітектура 32-розрядних МП МП і386 та і486
 5. Архітектура МП Pentium, Pentium MMX
 6. Архітектура МП Pentium Pro, Pentium ІІ
 7. Архітектура МП Pentium ІІІ і Pentium III-M для мобільних ПК
 8. Архітектура Intel NetBurst. МП Pentium 4 і Xeon на базі ма INB
 9. Архітектура ІА-64, МП IFP (Р7) та Core 5, 7, 9
 10. Архітектура материнської плати
 11. Архітектура шин материнської плати РС
 12. Інтерфейс вводу/виводу
 13. Паралельна передача даних
 14. Послідовна передача даних
 15. Системні ресурси ЕОМ
 16. Набори мікросхем системної логіки
 17. Структура пам’яті МПС. Класифікація пам’яті
 18. Архітектура елементів ROM (ПЗП)
 19. Архітектура елементів DRAM (ОЗП)
 20. Архітектура елементів SRAM (Cache)
 21. Перспективні типи пам’яті
 22. Адресний простір ЕОМ
 23. Організація модулів пам’яті ЕОМ
 24. Поняття про компоненти мережі, історія розвитку комп’ютерних мереж та загальні принципи їх побудови
 25. Виникнення комп’ютерних мереж. Мережі та мейнфрейми
 26. Розвиток комп’ютерних мереж після появи персональних комп’ютерів
 27. Історія розвитку Internet
 28. Топології комп’ютерних мереж
 29. Адресація у комп’ютерних мережах
 30. Комутація та маршрутизація
 31. Параметри та характеристики комп’ютерних мереж
 32. Апаратні засоби побудови комп’ютерних мереж. Кабелі, які використовуються у комп’ютерних мережах. Мережні адаптери. Їх функції та властивості. Підсилюючі та комутуючі пристрої комп’ютерних мереж. Модеми
 33. Системи безпровідного зв’язку

 

Види робіт: лекційні заняття, лабораторні роботи, модульні контрольні роботи, самостійна робота студентів.