Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+ 380-44-409-27-62
+ 380-44-424-70-08
м. Київ, вул. Львівська, 23, корп. 1, каб. 104 Google map
pkuu@vmurol.com.ua
пн-пт 9.00-19.00 сб-нд 9.00-15.00

Дисципліна: Архітектура та проектування програмного забезпечення

Кількість годин (кредитів ЄКТС): 180 (6)

 

Мета навчальної дисципліни:

Дисципліна є однією зі спеціальних профілюючих дисциплін, що займає провідне місце у підготовці бакалаврів і спеціалістів з напряму підготовки «Програмна інженерія».

На основі вивчення теоретичних основ з моделювання, розробки та проектування на основі шаблонів та каркасів програмного забезпечення, а також вивчення основних стандартів, вимог та готових конструкцій, які використовуються при розробці та проектуванні великих програмних додатків, студенти набувають практичних навичок створення архітектури та детального проектування програмних продуктів із використанням сучасних методів та засобів.

Навчальна дисципліна є спеціальною, формує професійні знання для практичної діяльності. Викладання навчальної дисципліни має практичну спрямованість і проводиться у тісному взаємозв'язку з іншими спеціальними дисциплінами.

 

Результати навчання за навчальною дисципліною:

-         розуміти поняття архітектури програмних засобів, підходи до її аналізу та побудови;

-         знати основні існуючі архітектури програмних засобів, їх характеристики та особливості, а також уміти застосовувати ці архітектури на практиці;

-         розуміти мету та задачі проектування програмних засобів;

-         оволодіти основними методами об’єктно-орієнтованого проектування ПЗ, вміти застосовувати ці методи на практиці;

-         вивчити мову моделювання UML та вміти використовувати її для проектування ПЗ;

-         ознайомитися з шаблонами проектування та розуміти їх роль у програмуванні.

 

Зміст дисципліни (тематика):

 1. Проектування програмного забезпечення: стратегії, методи та архітектурні стилі (Architectural Styles).
 2. Архітектурні шаблони (Architectural Patterns).
 3. З’єднувачі у програмному забезпеченні (Software Connectors).
 4. Моделювання архітектури (Architecture Modeling).
 5. Візуалізація моделей (Model Visualization).
 6. Проектування нефункціональних властивостей.
 7. Аналіз архітектури (Architecture Analysis).
 8. Прикладні архітектури (Applied Architectures).
 9. Реалізація архітектури (Architecture Implementation).
 10. Технології зв’язувального програмного забезпечення (Middleware Technologies).
 11. Архітектура керована моделлю (Model-driven Architecture).
 12. Розгортання та мобільність програмного забезпечення (Software Deployment).
 13. Адаптування архітектур (Architectural Adaptation).
 14. Метод об’єктно-орієнтованого проектування (Object-oriented Design Method).
 15. Породжувальні шаблони проектування (Creational Design Patterns).
 16. Структурні шаблони проектування (Structural Design Patterns).
 17. Шаблони проектування поведінки (Behavorial Design Patterns).

 

Види робіт: лекційні заняття, практичні заняття, модульні контрольні роботи, самостійна робота студентів.