Відкритий міжнародний університет розвитку людини «УКРАЇНА»
Вступ до університету
Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+ 380-44-409-27-62
+ 380-44-424-70-08
м. Київ, вул. Львівська, 23, корп. 1, каб. 104 Google map
pkuu@vmurol.com.ua
пн-пт 9.00-19.00 сб-нд 9.00-15.00

Дисципліна: Архівознавство

Кількість годин (кредитів ЄКТС): 150 (5)

 

Курс є самостійною галуззю наукових знань, що містить спеціальні знання з теорії, історії і практики архівної справи, документознавства, інформаційних систем та інших. Архівознавство як окрема самостійна навчальна дисципліна займає важливе місце в системі підготовки не тільки професійних архівістів, а також і істориків, філологів, культурологів, фахівців системи державного управління тощо.

 

Мета навчальної дисципліни: вміння студентів самостійно підготувати кваліфікаційну наукову роботу, захистити роботу та дати відповідь на поставлені до неї запитання, а також узагальнити результати в усній формі та взяти участь у дискусії.

 

Головні завдання дисципліни:

- засвоєння основних ідей і результатів логіки і методології науки;

- знання специфіки наукового дослідження, логіко-методологічних проблем дослідження наукового пізнання; природи, мети і функцій науки; предмету, призначення і основних функцій логіки і методології наукового пізнання;

- вміння студентів самостійно підготувати кваліфікаційну наукову роботу, захистити таку роботу, дати відповіді на поставлені до неї питання, висвітлити свої результати в усній доповіді (наприклад, на науковій конференції), взяти участь у дискусії.

 

Результати навчання за навчальною дисципліною:

знати:

–          засвоїти основні поняття та теоретичні основи архівознавства;

–          визначити сутність та значення Національного архівного фонду України;

–          узагальнити етапи становлення і розвитку архівів в Україні;

–          дати загальну характеристику системи архівних установ України;

–          розглянути нормативно-правову базу діяльності державних архівів;

–          розкрити принципи класифікації та обліку архівних документів;

–          виявити властивості інформатизації архівної справи в Україні;

–          проаналізувати особливості та зміст основних напрямів діяльності державних архівів на сучасному етапі.

 

вміти:

-    самостійно підшукати літературу з певного питання та скласти її список відповідно бібліографічного стандарту;

-    здійснити реферування наукового або науково-популярного тексту, відзначити основні проблеми, висвітлені в ньому;

-    скласти алгоритм здійсненого або планованого наукового дослідження;

-    зробити критичний огляд спеціальної літератури на запропоновану тему;

-    визначити теоретичне і практичне значення, перспективи застосування отриманих наукових результатів.

 

Різноманітними є зв'язки архівознавства з документознавством: обидві науки мають справу з документами, однак документознавство досліджує ті, що функціонують у сфері управління, архівознавство ж – у сфері їх зберігання та використання як носіїв історичної пам'яті та інформації. Спираючись на здобутки документознавства, архівознавці глибше проникають у зміст документів, визначають їх походження і характер, ідентичність та інформаційну цінність.

 

Зміст дисципліни (тематика):

 

Модуль 1. Система архівних установ України.

Система архівних установ України. Організація роботи архівів.

 

Модуль 2. Національний архівний фонд.

Національний архівний фонд: склад, структура та право власності на документи. Формування Національного архівного фонду. Організація архівних документів.

 

Модуль 3. Історія архівної справи в Україні.

Центри зосередження писемних матеріалів у Київській Русі та Галицько-Волинській державі. Архіви литовсько-польської доби (XV ст. – перша половина XVII ст.). Архіви та архівна справа козацько-гетьманської України (середина XVII-XVIII ст.). Архіви та архівна справа в Україні кінця XVIII-XIX ст. Архіви України XIX – початку XX ст. Архіви та архівна справа доби української революції (1917-1920). Архівна справа в Західній Україні, на Буковині та Закарпатті (1920-1930). Архівне будівництво в Україні за часів радянської влади (1920-1980). Розвиток архівної справи в незалежній Україні.

 

Модуль 4. Основні напрями діяльності державних архівів.

Архівне описування. Облік архівних документів. Довідковий апарат. Забезпечення збереженості архівних документів. Інформатизація архівної справи в Україні. Науково-дослідна та методична робота архівних установ. Використання архівної інформації.

 

Види робіт: індивідуальне завдання, доповідь, реферат.