Відкритий міжнародний університет розвитку людини «УКРАЇНА»
Вступ до університету
Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+ 380-44-409-27-62
+ 380-44-424-70-08
м. Київ, вул. Львівська, 23, корп. 1, каб. 104 Google map
pkuu@vmurol.com.ua
пн-пт 9.00-19.00 сб-нд 9.00-15.00

Дисципліна: АРМ фахівця (Ме)

Кількість годин (кредитів ЄКТС): 150 (5)

 

Мета навчальної дисципліни: формування знань і навичок використання автоматизованих робочих місць у системі управління підприємством, оцінки ефективності їх функціонування.

 

Результати навчання за навчальною дисципліною:

знати:

- сучасний стан i шляхи розвитку комп’ютерної техніки;

- структуру і склад сучасних ЕОМ;

- принципи організації обчислювального процесу;

- принципи роботи з пакетами системних, прикладних та обслуговуючих програм;

- методи, правила, концепції управління;

- структуру та основи роботи зі світовою мережею Internet.

 

вміти:

- формулювати вимоги, розробляти проекти, ефективно використовувати програмні засоби планування робочого процесу;

- працювати з найбільш розповсюдженими пакетами прикладних програм;

- працювати з найбільш розповсюдженими у світовій практиці пакетами системних та прикладних програм (Windows 9x//2000/XP, MS Office 2000/ХР/2003);

- працювати із засобами світової мережі Internet.

 

Зміст дисципліни (тематика):

Сутність автоматизованого робочого місця фахівця (АРМ фахівця). Основні засади впровадження АРМ в організаціях. Інформаційне забезпечення АРМ фахівця. Програмне забезпечення АРМ фахівця. Функціональні аспекти АРМ фахівця як елемента автоматизованої інформаційної системи. Використання пакетів прикладних програм універсального призначення для автоматизації робочого місця фахівця. Телеуправління персоналом. Проектування АРМ фахівця. Ефективність впровадження АРМ фахівця у діяльність організацій.

 

Види робіт: лекції, практичні, самостійна робота студентів.