Відкритий міжнародний університет розвитку людини «УКРАЇНА»
Вступ до університету
Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+ 380-44-409-27-62
+ 380-44-424-70-08
м. Київ, вул. Львівська, 23, корп. 1, каб. 104 Google map
pkuu@vmurol.com.ua
пн-пт 9.00-19.00 сб-нд 9.00-15.00

Дисципліна: АРМ фахівця з готельно-ресторанного бізнесу

Кількість годин (кредитів ЄКТС): 120 (4)

 

Мета навчальної дисципліни: формування знань і навичок використання автоматизованих робочих місць у системі управління підприємством готельно-ресторанного бізнесу, оцінки ефективності їх функціонування.

 

Результати навчання за навчальною дисципліною:

знати:

- сучасний стан i шляхи розвитку комп’ютерної техніки;

- структуру і склад сучасних ЕОМ;

- принципи організації обчислювального процесу в готельно-ресторанному бізнесі;

- принципи роботи з пакетами системних, прикладних та обслуговуючих програм у готельно-ресторанному бізнесі;

- методи, правила, концепції управління;

- структуру та основи роботи зі світовою мережею Internet;

 

вміти:

- формулювати вимоги, розробляти проекти, ефективно використовувати програмні засоби планування робочого процесу в готельно-ресторанному бізнесі;

- працювати з найбільш розповсюдженими пакетами прикладних програм у готельно-ресторанному бізнесі;

- працювати з найбільш розповсюдженими у світовій практиці пакетами системних та прикладних програм (Windows 9x//2000/XP, MS Office 2000/ХР/2003);

- працювати із засобами світової мережі Internet.

 

Зміст дисципліни (тематика):

Сутність автоматизованого робочого місця (АРМ) фахівця з готельно-ресторанного бізнесу. Основні засади впровадження АРМ у підприємствах готельно-ресторанного господарства. Інформаційне забезпечення АРМ фахівця з готельно-ресторанного бізнесу. Програмне забезпечення АРМ фахівця з готельно-ресторанного бізнесу. Функціональні аспекти АРМ фахівця з готельно-ресторанного бізнесу як елементу автоматизованої інформаційної системи. Використання пакетів прикладних програм універсального призначення для автоматизації робочого місця фахівця. Телеуправління персоналом. Проектування АРМ фахівця з готельно-ресторанного бізнесу. Ефективність впровадження АРМ фахівця з готельно-ресторанного бізнесу у діяльність підприємства.

 

Види робіт: лекції, практичні заняття, самостійна робота студентів.