Відкритий міжнародний університет розвитку людини «УКРАЇНА»
Вступ до університету
Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+ 380-44-409-27-62
+ 380-44-424-70-08
м. Київ, вул. Львівська, 23, корп. 1, каб. 104 Google map
pkuu@vmurol.com.ua
пн-пт 9.00-19.00 сб-нд 9.00-15.00

Дисципліна: Арт-терапія у соціальній роботі

Кількість годин (кредитів ЄКТС): 60 (2)

 

Мета навчальної дисципліни: осмислити й освоїти практичний досвід соціально-педагогічної роботи, яка передбачає опанування різноманітними технологіями, серед них важливе місце займають арт-терапевтичні технології.

 

Результати навчання за навчальною дисципліною:

знати:

–           роль і місце арт-терапії в ієрархії терапевтичних напрямків, що ґрунтуються на різновидах у мистецтві і творчій діяльності;

–           історію становлення арт-терапії як самостійного психотерапевтичного напрямку;

–           вплив окремих теоретичних напрямків на формування теорії і практики арт-терапії та основні положення і термінологію арт-терапії;

–           обмеження у застосуванні арт-терапії та її окремих технік і механізми арт-терапевтичної взаємодії та специфіку терапевтичних стосунків в арт-терапії.

 

вміти:

–           застосовувати техніки арт-терапії згідно різних теоретичних підходів: психоаналітичного, гештальтного, клієнт-центрованого і поведінкового;

–           враховуючи основні фактори психотерапевтичного впливу арт-терапевтичної процедури, проводити індивідуальну і групову арт-терапію в умовах психологічного кабінету з метою надання клієнту необхідної психологічної допомоги.

 

Зміст дисципліни (тематика):

Арт-терапія як самостійний напрямок у лікувально-корекційній і профілактичній роботі. Теоретичні аспекти і проблеми арт-терапії. Етапи розвитку психотерапевтичної групи. Основні форми арт-терапевтичної роботи. Психоаналітичні аспекти розуміння природи і механізмів образотворчого мистецтва. Проективний підхід в інтерпретації образотворчої продукції.

 

Види робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуальна робота, колоквіуми, контрольні завдання.