Відкритий міжнародний університет розвитку людини «УКРАЇНА»
Вступ до університету
Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+ 380-44-409-27-62
+ 380-44-424-70-08
м. Київ, вул. Львівська, 23, корп. 1, каб. 104 Google map
pkuu@vmurol.com.ua
пн-пт 9.00-19.00 сб-нд 9.00-15.00

Дисципліна: Аспектний переклад

Кількість годин (кредитів ЄКТС): 90 (3)

 

Мета навчальної дисципліни: формувати навички аспектного (одностороннього, двостороннього, письмового, усного) перекладу з української мови на англійську і навпаки, закласти теоретичні основи перекладу і закріпити їх на практиці, сформувати основи всебічної підготовки перекладача-філолога, збагатити лексикон студентів, підвищити їх інтелектуальний та загальноосвітній рівень.

 

Практична мета полягає у забезпеченні нормативно правильного перекладу на українську (рідну) і англійську мову, формуванні системи лінгвокраєзнавчих знань, прагненні навчити студентів вільному володінню навчальним практичним і теоретичним матеріалом.

 

Результати навчання за навчальною дисципліною:

знати:

- способи перекладу ідіом, фразеологізмів;

- граматичні еквіваленти та переклад безеквівалентних конструкцій.

 

вміти:

- аналізувати і перекладати основні типи художніх і нехудожніх текстів, долати граматичні труднощі при перекладі;

- передавати фразеологічне, основне та контекстуальне значення слова, долати стилістичні труднощі при перекладі;

- перекладати полісемічні слова, антоніми, синоніми;

- застосовувати антонімічний переклад;

- долати труднощі фразеологічного порядку;

- перекладати безеквівалентні конструкції;

- використовувати методи перекладу;

- складати реферат або анотацію на книгу, кінофільм тощо;

- перекладати економічні, ділові, художні, наукові тексти тощо.

 

Види робіт: лекції, семінарські заняття, курсова робота.