Відкритий міжнародний університет розвитку людини «УКРАЇНА»
Вступ до університету
Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+ 380-44-409-27-62
+ 380-44-424-70-08
м. Київ, вул. Львівська, 23, корп. 1, каб. 104 Google map
pkuu@vmurol.com.ua
пн-пт 9.00-19.00 сб-нд 9.00-15.00

Дисципліна: Автоматизовані інформаційно-пошукові системи

Кількість годин (кредитів ЄКТС): 150 (5)

 

Курс покликаний ознайомити студентів із основними поняттями та особливостями роботи автоматизованих інформаційно-пошукових систем, із принципами функціонування та проектування інформаційно-пошукових систем, із інформаційно-пошуковими системами Інтернету та особливостями пошуку інформації в Інтернеті.

Вивчення курсу зумовлене як теоретичними, так і практичними міркуваннями. Практичне значення курсу полягає в поглибленні розуміння принципів роботи інформаційних та інформаційно-пошукових систем, набутті стійких навичок користування програмними засобами, призначеними для роботи з інформаційно-пошуковими системами. Ця потреба назріла як наслідок розбудови самостійної української держави, розвитку інформаційних технологій, їх використання у повсякденному житті.

 

Об’єктом дослідження курсу є інформаційно-пошукові системи, предметом – принципи проектування та роботи програмних засобів, призначених для роботи з автоматизованими інформаційно-пошуковими системами. Цей курс розрахований на студентів, які вже володіють основами роботи з персональним комп’ютером, знайомі з можливостями багатовіконного середовища Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 10 та мають навички роботи в глобальній мережі Інтернет. При підготовці курсу значна увага приділена самостійній роботі студентів, коли викладач є організатором і наставником виконання студентами проблемно-орієнтованих завдань.

Зараз важко уявити собі навчальні заклади, підприємства, установи, організації, які б не використовували у своїй роботі інформаційно-пошукові системи. Тому дуже важливо, щоб студенти знали не лише основи роботи програмного забезпечення, призначеного для пошуку інформації, але й розуміли основні принципи його роботи, мали стійкі знання та навички користування ним.

 

Мета навчальної дисципліни: поглиблення знань студентів про інформаційно-пошукові системи, принципи роботи з ними, організацію інформаційних ресурсів у всесвітній мережі Інтернет.

 

Головними джерелами підготовки навчальної дисципліни є підручники з інформатики, інформаційних технологій, баз даних, ресурси всесвітньої мережі Інтернет, журнальні та газетні статті тощо.

 

Зміст дисципліни (тематика):

 

Модуль 1. Основні поняття автоматизованих інформаційно-пошукових систем (АІПС).

1. Основні поняття АІПС.

2. Інформаційні ресурси та їх подання в Інтернеті.

 

Модуль 2. Інформаційно-пошукові мови (ІПМ) в АІПС.

1. Інформаційно-пошукова мова та її використання в АІПС.

2. ІПМ в інформаційно-пошукових системах (ІПС) Інтернету.

 

Модуль 3. Інформаційно-пошукові системи Інтернету.

1. Загальна характеристика ІПС Інтернету.

2. Механізми пошуку в Інтернеті.

 

Модуль 4. Принципи проектування АІПС.

1. Принципи побудови АІПС.

2. Україномовні та російськомовні ІПС Інтернету.

3. Англомовні ІПС Інтернету.

 

Види робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуальна робота, колоквіуми, тестові завдання, практичні роботи, контрольні завдання.