Відкритий міжнародний університет розвитку людини «УКРАЇНА»
Вступ до університету
Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+ 380-44-409-27-62
+ 380-44-424-70-08
м. Київ, вул. Львівська, 23, корп. 1, каб. 104 Google map
pkuu@vmurol.com.ua
пн-пт 9.00-19.00 сб-нд 9.00-15.00

Дисципліна: Автомобільні перевезення

Кількість годин (кредитів ЄКТС): 180 (6)

 

Мета навчальної дисципліни: формування у студентів знань та навичок, які дозволяють вільно володіти методами організації транспортного процесу автомобільних перевезень із максимальною ефективністю і використовувати їх у подальшій практичній діяльності.

 

Результати навчання за навчальною дисципліною:

знати:

- основні напрямки розвитку автомобільного транспорту;

- методику розробки техніко-експлуатаційних показників роботи рухомого складу;

- технологію перевезення вантажів народного господарства;

- основні принципи організації механізації навантажувально-розвантажувальних робіт;

- технологію організації пасажирських перевезень;

- методи диспетчерського управління роботою рухомого складу;

- основну документацію, яка застосовується на вантажних і пасажирських автоперевезеннях.

 

вміти:

- самостійно розв’язувати задачі організації автомобільних перевезень;

- підбирати рухомий склад для виконання пасажирських та вантажних перевезень;

- розраховувати техніко-експлуатаційні показники його роботи;

- розробляти заходи організації безпеки автомобільних перевезень.

 

Зміст дисципліни (тематика):

Основи теорії транспортного процесу. Технології перевезення вантажів та пасажирів. Прогресивні форми і методи організації управління автомобільними перевезеннями, які забезпечують підвищення ефективності використання рухомого складу.

 

Види робіт: лекції, практичні.