Відкритий міжнародний університет розвитку людини «УКРАЇНА»
Вступ до університету
Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+ 380-44-409-27-62
+ 380-44-424-70-08
м. Київ, вул. Львівська, 23, корп. 1, каб. 104 Google map
pkuu@vmurol.com.ua
пн-пт 9.00-19.00 сб-нд 9.00-15.00

Дисципліна: Банки та бази екологічної інформації

Кількість годин (кредитів ЄКТС): 120 (4)

 

Мета навчальної дисципліни: забезпечити відповідні сучасним вимогам знання студентів про основні напрямки інформаційної діяльності в галузі екології, охорони навколишнього середовища і природокористування та сформувати необхідні в майбутній практичній діяльності уміння й навички роботи з екологічною інформацією; оволодіти основами новітніх інформаційних технологій, методами створення, використання й пошуку в телекомунікаційних мережах баз даних і банків екологічної інформації.

 

Результати навчання за навчальною дисципліною:

- розуміти роль, значення та особливості екологічної інформації; основні цілі, напрямки та засоби інформатизації екологічної сфери та природокористування;

- принципи організації, створення, підтримки функціонування та використання банків екологічної інформації;

- основи організації та автоматизації процесів обробки екоінформації;

- основні національні та міжнародні наукові інформаційні фонди, бази даних та банки екологічної інформації;

- виділяти та систематизувати екологічну інформацію;

- володіти основними поняттями та положеннями інформатики, принципами створення інформаційних систем в екологічній сфері;

- орієнтуватись у технологіях збору, обліку, обробки екоінформації;

- розробляти первинну облікову інформацію, користуватись вихідною (вторинною) інформацією;

- орієнтуватись у питаннях організації доступу та користування фондами національних та міжнародних банків екологічної інформації;

- мати уяву про перспективи інформатизації екологічної сфери України.

 

Зміст дисципліни (тематика):

Тема 1.    Роль, значення та особливості екологічної інформації.

Тема 2.    Основні цілі, напрямки та засоби інформатизації екологічної сфери та природокористування.

Тема 3.    Принципи організації, створення, підтримки функціонування та використання банків екологічної інформації.

Тема 4.    Основи організації та автоматизації процесів обробки екоінформації.

Тема 5.    Основні національні та міжнародні наукові інформаційні фонди, бази даних та банки екологічної інформації.

Тема 6.    Принципи створення інформаційних систем в екологічній сфері, технології збору, обліку, обробки екоінформації.

Тема 7.    Організація доступу та користування фондами національних та міжнародних банків екологічної інформації.

Тема 8.    Перспективи інформатизації екологічної сфери України.

 

Види робіт: лекції, практичні заняття, самостійне опрацювання матеріалу, виконання індивідуальних завдань, виконання завдань для самоперевірки, виконання модульних контрольних робіт, складання заліку.