Відкритий міжнародний університет розвитку людини «УКРАЇНА»
Вступ до університету
Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+ 380-44-409-27-62
+ 380-44-424-70-08
м. Київ, вул. Львівська, 23, корп. 1, каб. 104 Google map
pkuu@vmurol.com.ua
пн-пт 9.00-19.00 сб-нд 9.00-15.00

Дисципліна: Банківське право

Кількість годин (кредитів ЄКТС): 90 (3)

 

Мета навчальної дисципліни: ознайомити студентів із основними засадами банківського права, сучасним станом наукових досліджень та підходів у даній сфері. Кінцевою метою курсу є формування у студентів цілісної системи теоретичних знань із дисципліни. Мета проведення практичних занять полягає в тому, щоб виробити у студентів практичні навички з метою використання їх у майбутній фаховій діяльності.

 

Результати навчання за навчальною дисципліною:

знати:

-        основні положення галузевих нормативних актів;

-        банківську систему України;

-        порядок публічного адміністрування у банківській сфері.

 

вміти:

-         оперувати основними поняттями банківського права;

-         орієнтуватися у ключових нормативних актах, що регулюють сферу банківської діяльності;

-         володіти прийомами правового аналізу конкретних ситуацій, пов’язаних зі здійсненням банківських операцій.

 

Зміст дисципліни (тематика):

Банківське право у системі права України. Банківська система України та її складові елементи. Правовий статус Національного банку України. Правовий статус банків в Україні. Банківське регулювання та банківський нагляд. Правове регулювання банківського рахунка. Договір банківського вкладу. Правове регулювання безготівкових розрахунків. Правове регулювання готівкового обігу. Правові засади банківського кредитування. Правове регулювання валютних операцій та здійснення валютного контролю. Правове регулювання діяльності банків на ринку цінних паперів.

 

Види робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуальна робота, реферативні повідомлення, контрольні завдання.