Відкритий міжнародний університет розвитку людини «УКРАЇНА»
Вступ до університету
Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+ 380-44-409-27-62
+ 380-44-424-70-08
м. Київ, вул. Львівська, 23, корп. 1, каб. 104 Google map
pkuu@vmurol.com.ua
пн-пт 9.00-19.00 сб-нд 9.00-15.00

Дисципліна: Банківський маркетинг

Кількість годин (кредитів ЄКТС): 120 (4)

 

Мета навчальної дисципліни: опанування комплексу знань з маркетингу у сфері банківської діяльності як ефективного засобу формування конкурентних переваг та їх реалізації на ринку банківських продуктів.

 

Завдання навчальної дисципліни полягає у вивченні сутності, цілей та засад маркетингу в банку, методики досліджень банківського ринку, інструментів маркетингу в банківській діяльності; набуття вмінь реалізовувати системний підхід до визначення та здійснення маркетингової стратегії банку.

 

За результатами навчання дисципліни студент повинен:

знати:

-  сутність та особливості маркетингу в банківській сфері;

-  цілі та функції банківського маркетингу;

-  джерела забезпечення банку внутрішньою та зовнішньою інформацією;

-  особливості мікро­ та макросередовища банківського маркетингу;

-  чинники впливу на стан попиту на банківські продукти;

-  етапи процесу банківського стратегічного            планування;

-  особливості планування маркетингу в банку;

-  зміст продуктової стратегії банку та класифікацію банківських послуг;

-  етапи створення нового продукту – послуги банку;

-  етапи встановлення ціни на банківський продукт;

-  види систем надання банківських послуг споживачам;

-  етапи процесу розробки стратегії комунікацій у сфері банківських послуг;

-  основні види ризику в банківській сфері;

-  особливості організації служби маркетингу в банку за різними принципами;

-  види та функції контролю в системі банківського маркетингу;

 

вміти:

-  аналізувати зібрану інформацію і виявляти маркетингові можливості банку;

-  прогнозувати зміну попиту на банківські продукти;

-  визначати ефективний сегмент для банківського продукту;

-  позиціонувати банківські продукти на ринку;

-  розробляти стратегію розвитку продуктового ряду;

-  вибирати метод ціноутворення та визначати ціну на банківський продукт;

-  вибирати систему надання споживачам послуг банку;

-  розробляти стратегію маркетингових комунікацій у сфері банківських послуг;

-  оцінювати ефективність засобів комунікативного впливу на споживачів банківських послуг;

-  здійснювати контроль у системі банківського маркетингу.

 

Зміст дисципліни (тематика):

Тема 1. Маркетинг та його специфіка в банківській сфері.

Тема 2. Банківський ринок, його сегментація, дослідження та аналіз.

Тема 3. Конкурентне середовище комерційного банку.

Тема 4. Маркетингова стратегія комерційного банку.

Тема 5. Продуктова політика комерційного банку.

Тема 6. Ціноутворення на банківські продукти.

Тема 7. Продаж банківських продуктів.

Тема 8. Комунікації банківських продуктів.

Тема 9. Організаційні аспекти маркетингу в банку.

Тема 10. Контроль у банківському маркетингу.

 

Види робіт: лекції, практичні заняття, модульні контрольні роботи, індивідуальні роботи студентів з викладачем, самостійна робота студентів, консультації, підготовка до екзамену, екзамен.