Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+ 380-44-409-27-62
+ 380-44-424-70-08
м. Київ, вул. Львівська, 23, корп. 1, каб. 104 Google map
pkuu@vmurol.com.ua
пн-пт 9.00-19.00 сб-нд 9.00-15.00

Дисципліна: Банківський менеджмент

Кількість годин (кредитів ЄКТС): 120 (4)

 

Мета навчальної дисципліни: формування базових знань з теорії банківського менеджменту, засвоєння закономірностей управління банківською системою в Україні та світі.

 

Результати навчання за навчальною дисципліною:

 • знати систему банківського менеджменту;
 • знати принципи побудови банківського менеджменту;
 • вміти застосовувати знання банківського менеджменту на практиці.

 

Зміст дисципліни (тематика):

 1. Теоретичні аспекти банківського менеджменту.
 2. Управління активами і зобов’язаннями.
 3. Управління власним капіталом.
 4. Управління банківськими ризиками.
 5. Управління прибутковістю.
 6. Управління ліквідністю та резервами.
 7. Управління банківськими портфелями.
 8. Управління процесом фінансового планування та формування бюджетів.
 9. Обґрунтування раціональних організаційних форм побудови банку.
 10. Організація систем контролю.
 11. Організація систем безпеки банку.
 12. Управління кадровим потенціалом.
 13. Управління інформаційними технологіями.

 

Види робіт: лекції, практичні заняття, самостійна робота.