Відкритий міжнародний університет розвитку людини «УКРАЇНА»
Вступ до університету
Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+ 380-44-409-27-62
+ 380-44-424-70-08
м. Київ, вул. Львівська, 23, корп. 1, каб. 104 Google map
pkuu@vmurol.com.ua
пн-пт 9.00-19.00 сб-нд 9.00-15.00

Дисципліна: Банківський нагляд

Кількість годин (кредитів ЄКТС): 90 (3)

 

Мета навчальної дисципліни: формування у студентів знань з теорії та практики банківського регулювання, методології та інструментарію здійснення нагляду за діяльністю банків з боку Національного банку України.

 

Результати навчання за навчальною дисципліною:

 • знати основні концептуальні положення і принципи банківського регулювання та нагляду;
 • знати місце і роль банківського регулювання та нагляду;
 • знати процес реєстрації банків та ліцензування банківської діяльності;
 • знати та вміти використовувати порядок пруденційного нагляду за діяльністю банків;
 • знати та вміти використовувати порядок інспектування банківських установ;
 • знати порядок застосування заходів впливу за порушення банківського законодавства.

 

Зміст дисципліни (тематика):

 1. Теоретичні засади регулювання діяльності банків на міжнародному та національному рівнях.
 2. Організаційна побудова системи банківського регулювання та нагляду.
 3. Створення і реєстрація банків в Україні.
 4. Ліцензування банківської діяльності.
 5. Пруденційний безвиїзний нагляд за діяльністю банків.
 6. Інспектування банків.
 7. Комплексна рейтингова оцінка діяльності банків за системою CAMELS.
 8. Банківський нагляд на основі оцінки ризиків.
 9. Застосування до банків заходів впливу за порушення ними банківського законодавства та нормативних актів НБУ.
 10. Розвиток банківського регулювання та нагляду в контексті євроінтеграції та глобалізації.

 

Види робіт: лекції, практичні заняття, самостійна робота.