Відкритий міжнародний університет розвитку людини «УКРАЇНА»
Вступ до університету
Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+ 380-44-409-27-62
+ 380-44-424-70-08
м. Київ, вул. Львівська, 23, корп. 1, каб. 104 Google map
pkuu@vmurol.com.ua
пн-пт 9.00-19.00 сб-нд 9.00-15.00

Дисципліна: Бази даних

Кількість годин (кредитів ЄКТС): 180 (6)

 

Мета навчальної дисципліни: надання майбутнім фахівцям основ науково-теоретичних знань та практичних навичок із модельних, мовних та програмно-технологічних засобів проектування, розробки та використання баз даних. У системи підготовки фахівця дисципліна займає особливе місце, оскільки вона формує найважливіші практичні вміння із проектування інформаційних систем, функціонування яких спирається на використання баз даних

 

Задача вивчення дисципліни: навчити студента аналізувати предметну область та проектувати по заданій предметній області моделі інформаційних систем.

 

Результати навчання за навчальною дисципліною:

вміти:

-      проектувати нормалізовані бази даних;

-      створювати реляційні БД та встановлювати відношення між таблицями;

-      створювати програмні проекти з використанням спеціалізованих програмних засобів, зокрема системи візуального проектування DELPHI, таких як конструктори екранних форм, звітів, меню, запитів;

-       здійснювати розробку прикладного програмного забезпечення обробки баз даних із застосуванням методик об’єктно-орієнтованого програмування засобами середовища візуального проектування DELPHI;

-       використовувати бібліотеку компонент доступу до баз даних, що постачається у складі DELPHI, необхідних для виконання лабораторних робіт, передбачених програмою;

-       переносити створене програмне забезпечення на комп’ютер користувача.

 

Зміст дисципліни (тематика):

 

Вступ до бази даних та баз знань

Моделі представлення даних. Ієрархічна модель. Мережева модель. Реляційна модель. Моделі представлення знань. Продукційна модель. Семантична модель. Фреймова модель.

 

Методика розробки концептуальної схеми

Формування уявлень про ПО. Сутності. Взаемовідносини. Створення схеми документообігу.

 

Логічне проектування. Розгорнута концептуальна модель бази даних

Бази даних і бази знань. Концептуальне моделювання предметної області. Логічне проектування. Розгорнута концептуальна модель бази даних.

 

Створення та обробка баз даних

Утиліта DataBase Desktop-засіб створення баз даних. Структурована мова запитів до бази даних – мова SQL. Утиліта DataBase Explorer – засіб обробки баз даних.

 

Розробка ПЗ для обробки баз даних

Компоненти доступу до баз даних. Компоненти навігаційного доступу. Компоненти реляційного доступу до баз даних.

 

Реляційна модель даних

Алгебра Кодда.

 

Нормалізація відношень

Нормалізація відношень Розробка розгорнуто концептуальної схеми бази даних.

 

Створення БД. Створення таблиці

Створення БД і таблиці у DataBase Desktop. Типи полів. Редагування структури таблиці. Доповнення, видалення, редагування та пошук даних.

 

Створення елементів бази даних мовою SQL

Оператори SQL створення елементів бази даних. Таблиці. Представлення. Індекси. Визначення обмежень цілісності таблиці.

 

Редагування елементів бази даних

Оператори SQL редагування елементів бази даних. Додавання записів. Видалення записів. Коригування записів.

 

Виконання запитів

Оператор SELECT для отримання даних із таблиць бази даних за запитом. Визначення умови запиту.

 

Утиліта DataBase Explorer

Можливості утиліти DataBase Explorer. Створення елементів бази даних. Робота з таблицями бази даних. Виконання запитів для отримання даних із таблиць бази даних.

 

Загальні принципи розробки програм доступу до БД

Принципи організації доступу до баз даних. Програми BDE та BDE Administrator. Ієрархія компонент для доступу до баз даних.

 

Компоненти навігаційного доступу

Компоненти для візуальної актуалізації таблиць бази даних Засоби формування зв’язків між таблицями.

 

Доступ до полів таблиць

Статичні та динамічні компоненти для здійснення доступу до полів таблиць бази даних.

 

Фільтрація записів таблиці бази даних

Компоненти та засоби для фільтрування записів бази даних. Фільтрація по неключових полях. Фільтрація по ключових полях.

 

Пошук записів у таблиці бази даних

Компоненти та засоби для пошуку записів у таблиці бази даних. Пошук по неключових полях. Пошук по ключових полях.

 

Реляційний доступ до даних

Компоненти для здійснення реляційного доступу до бази даних. Динамічні запити. Запити з параметрами. Гетерогенні запити.

 

Збережені процедури

Збережені процедури. Створення збережених процедур. Засоби для звернення до збережених процедур.

 

Тригери

 

Види робіт: лекційні заняття, практичні заняття, модульні контрольні роботи, самостійна робота студентів.