Відкритий міжнародний університет розвитку людини «УКРАЇНА»
Вступ до університету
Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+ 380-44-409-27-62
+ 380-44-424-70-08
м. Київ, вул. Львівська, 23, корп. 1, каб. 104 Google map
pkuu@vmurol.com.ua
пн-пт 9.00-19.00 сб-нд 9.00-15.00

Дисципліна: Безпека даних і програм

Кількість годин (кредитів ЄКТС): 180 (6)

 

Мета навчальної дисципліни: ознайомити студентів із сучасними найпоширенішими комунікаційними технологіями, які оформились у світовій системі захисту даних, ознайомити з сучасними методами та засобами атак на інформацію, що циркулює в телекомунікаційних системах (у тому числі мовну), ознайомити з організаційними та програмно-технічними засобами захисту даних, службами та заходами, що спрямовані на досягнення загальної безпеки функціонування системи зв'язку.

 

Результати навчання за навчальною дисципліною:

Під час вивчення даного курсу студенти повинні освоїти та вміти застосовувати базові методи захисту інформації, при передачі її по вузькосмугових та широкосмугових каналах із застосуванням пристроїв частотного та часового скремблювання, систем вокодерної передачі мови, систем криптографічного захисту даних із досконалим вивченням та застосуванням основних алгоритмів їх цифрового перетворення та кодування (стандарти DЕS, RSА, ГОСТ 28147-89, AES та інші).

Окремим питанням вивчення та застосування є методи та засоби захисту інформації при передачах у системах космічного та стільникового зв'язку.

Знання, отримані студентами при вивченні даного курсу, вміння розв'язувати за допомогою ЕОМ різні задачі по захисту інформації допоможуть їм набути необхідних знань для освоєння спеціальності за напрямом "Компютерна інженерія".

 

Вивчення дисципліни базується на використанні знань, одержаних у курсах вищої математики, фізики, основ радіоелектроніки та телебачення, обчислювальної техніки та інформатики, зв'язку.

 

Зміст дисципліни (тематика):

 1. Основні проблеми технології забезпечення безпеки зв'язку в каналах телекомунікацій.
 2. Методи та засоби забезпечення безпеки при передачі телеграфних, факсимільних та мовних повідомлень.
 3. Основні концепції криптографії. Шифрування даних та проблема автентифікації.
 4. Управління ключовою системою. Стійкість криптографічних алгоритмів – теоретична та практична. Вимоги до криптографічних протоколів.
 5. Методи криптографічного захисту інформації. Способи передачі шифрованої інформації. Синхронізація.
 6. Механізми шифрування. Симетричні та асиметричні криптографічні системи.
 7. Методи та заходи забезпечення безпеки в інформаційно-обчислювальних мережах загального користування.
 8. Загальна характеристика загроз, служб та механізмів безпеки.
 9. Загальна характеристика засобів і методів нейтралізації програмних вірусів.
 10. Захист операційних систем ЕОМ.
 11. Забезпечення безпеки баз даних в інформаційно-обчислювальних мережах. Системи управління засобами забезпечення безпеки в інформаційно-обчислювальних мережах.

 

Види робіт: лекційні заняття, практичні заняття, модульні контрольні роботи, самостійна робота студентів.