Відкритий міжнародний університет розвитку людини «УКРАЇНА»
Вступ до університету
Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+ 380-44-409-27-62
+ 380-44-424-70-08
м. Київ, вул. Львівська, 23, корп. 1, каб. 104 Google map
pkuu@vmurol.com.ua
пн-пт 9.00-19.00 сб-нд 9.00-15.00

Дисципліна: Бібліографознавство

Кількість годин (кредитів ЄКТС): 120 (4)

 

Мета навчальної дисципліни: надання можливості студентам отримати теоретичні та практичні основи знання з теорії та історії вітчизняної бібліографії. Студент має ознайомитися із процесами:

- функціонування в суспільстві бібліографічної терміносистеми;

- багатоаспектної класифікації бібліографічних посібників;

- популяризації бібліографічних знань серед відповідних категорій споживачів.

 

Основні завдання вивчення дисципліни: розглянути загальні питання створення та розповсюдження бібліографічної інформації, надати майбутнім фахівцям суму знань про основні етапи і напрямки формування бібліографії, про життя та діяльність провідних вчених, про організацію міжнародного бібліографічного співробітництва.

 

Обов'язковою кваліфікаційною вимогою є оволодіння практичними навичками бібліографування документів, їх типізації та аналізу, вивчення інформаційних потреб споживачів.

 

Результати навчання за навчальною дисципліною:

знати:

-       історію розвитку бібліографічної справи;

-       структуру бібліографії, її функції, завдання;

-       поняття про бібліографічну інформацію та форми її закріплення;

-       зміст бібліографічної діяльності.

 

вміти:

-       організовувати бібліографічну роботу в інформаційних установах;

-       створювати довідково-пошуковий апарат в інформаційній установі;

-       формувати довідково-бібліографічний фонд інформаційної установи;

-       здійснювати довідково-бібліографічне обслуговування споживачів документної інформації;

-       вирішувати проблеми бібліографічного інформування.

 

Зміст дисципліни (тематика):

 

Змістовий модуль 1. Основи теорії бібліографії. Вступ. Бібліографія як соціальне явище. Бібліографічна інформація як наукове поняття. Історія розвитку бібліографії.

 

Змістовий модуль 2. Практична бібліографічна діяльність. Компонентна структура бібліографічної діяльності. Бібліографування як процес виробництва бібліографічної інформації: його методи. Класифікація бібліографічних посібників. Класифікація бібліографії. Бібліографічне обслуговування: його види.

 

Змістовий модуль 3. Міжнародне бібліографічне співробітництво. Історія та сучасний стан міжнародного бібліографічного співробітництва. Діяльність міжнародних організацій. Міжнародні програми зі створення всесвітніх систем бібліографічної інформації. Всесвітні автоматизовані системи і мережі. Всесвітній бібліографічний облік документів.

 

Види робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуальна робота, колоквіуми, контрольні завдання.