Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+ 380-44-409-27-62
+ 380-44-424-70-08
м. Київ, вул. Львівська, 23, корп. 1, каб. 104 Google map
pkuu@vmurol.com.ua
пн-пт 9.00-19.00 сб-нд 9.00-15.00

Дисципліна: Біофізика

Кількість годин (кредитів ЄКТС): 150 (5)

 

Мета навчальної дисципліни: опанування студентами сучасними теоретичними основами фізики біологічних процесів та елементарних навичок у сфері біофізичних досліджень.

 

Результати навчання за навчальною дисципліною:

знати:

-  теоретичні і практичні основи фізики біологічних процесів;

-  основи термодинаміки;

-  механізми клітинної, молекулярної, радіаційної біофізики;

-  основи біофізики складних систем.

 

вміти:

- використовувати набуті знання у своїй практичній діяльності;

- самостійно інтерпретувати механізми біологічних процесів на основі базових знань фізики і біофізики;

- планувати і проводити елементарні дослідження з використанням адекватних експериментальним задачам сучасних біофізичних методів;

- застосовувати ці знання для подальшого засвоєння решти медико-біологічних дисциплін та в повсякденному житті.

 

Зміст дисципліни (тематика):

Предмет навчальної дисципліни.

І. ТЕРМОДИНАМІКА БІОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

1. Термодинаміка рівноважних станів.

2. Термодинаміка необоротних процесів.

ІІ. молекулярна біофізика

1. Фізико-хімічні властивості і методи досліджень біомакромолекул.

2. Біофізика білків.

3. Біофізика нуклеїнових кислот.

ІІІ. БІОФІЗИКА КЛІТИННИХ ПРОЦЕСІВ

1. Структурно-функціональна організація біомембран.

2. Транспорт речовин через біомембрани.

3. Біофізика м’язового скорочення.

4. Нем’язова форма рухливості.

5. Трансформація енергії в мембранах.

6. Фотобіологічні процеси.

7. Біофізика фотосинтезу.

8. Біолюмінесценція і хемілюмінесценція.

9. Радіаційна біофізика.

IV. БІОФІЗИКА СКЛАДНИХ СИСТЕМ

1. Передача інформації в сенсорних системах.

 

Види робіт: лекції, практичні, семінарські заняття, самостійні роботи, індивідуальні роботи, контрольні завдання.