Відкритий міжнародний університет розвитку людини «УКРАЇНА»
Вступ до університету
Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+ 380-44-409-27-62
+ 380-44-424-70-08
м. Київ, вул. Львівська, 23, корп. 1, каб. 104 Google map
pkuu@vmurol.com.ua
пн-пт 9.00-19.00 сб-нд 9.00-15.00

Дисципліна: Біоіндикація

Кількість годин (кредитів ЄКТС): 120 (4)

 

Мета навчальної дисципліни: формування комплексу знань, навичок та уявлень про принципи біоіндикації, основні системи оцінки ступеню забруднення ґрунтів чи водойм на основі стану їх екосистем, які необхідні для вирішення професійних завдань відповідно посадовим обов’язкам у галузі прикладної екології.

 

Результати навчання за навчальною дисципліною:

знати:

- основні принципи біоіндикації;

- біохімічні та фізіологічні реакції живих систем на антропогенні стресори;

- морфологічні та поведінкові відхилення від норми в організмів під впливом антропогенних факторів;

- механізм впливу антропогенних факторів на динаміку біоценозів;

- види-індикатори аномальних концентрацій хімічних сполук;

 

вміти:

- оцінювати та описувати біотичні структурні зміни ландшафту;

- користуватись заходами біоіндикації забруднення повітря, грунту та водних екосистем;

- оцінювати вплив антропогенної діяльності на природні системи, стан рослинного і тваринного світу;

- оцінювати вплив окремих факторів навколишнього середовища на показники стану здоров’я людини.

 

Зміст дисципліни (тематика):

Тема 1.      Загальні основи біоіндикації.

Тема 2.      Біоіндикатор та об'єкт біоіндикації.

Тема 3.      Молекулярний та клітинний рівень біоіндикації.

Тема 4.      Біоіндикація на тканинному та організмовому рівнях.

Тема 5.      Біоіндикація на найвищих ієрархічних рівнях: популяція, екосистема, біоценоз.

Тема 6.      Методи біоіндикаційних досліджень.

Тема 7.      Біоіндикація забруднення атмосферного повітря та стану ґрунтового покриву.

Тема 8.      Показники, які можна використовувати як абсолютні та відносні стандарти в біоіндикації.

Тема 9.      Біохімічні і фізіологічні реакції на антропогенні стреси.

Тема 10.    Біоіндикація в цілях збереження ландшафтів і охорони природи.

Тема 11.    Критерії при виборі біоіндикаційних показників.

Тема 12.    Метод комплексної біоіндикації, його етапи і переваги.

 

Види робіт: лекції, практичні заняття, самостійне опрацювання матеріалу, виконання індивідуальних завдань, виконання завдань для самоперевірки, виконання модульних контрольних робіт, складання заліку.