Відкритий міжнародний університет розвитку людини «УКРАЇНА»
Вступ до університету
Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+ 380-44-409-27-62
+ 380-44-424-70-08
м. Київ, вул. Львівська, 23, корп. 1, каб. 104 Google map
pkuu@vmurol.com.ua
пн-пт 9.00-19.00 сб-нд 9.00-15.00

Дисципліна: Біологічна хімія

Кількість годин (кредитів ЄКТС): 135 (4,5)

 

Мета навчальної дисципліни: оцінювати результати біохімічних досліджень крові та сечі при деяких патологічних станах.

 

Основні завдання:

- визначати зміст деяких компонентів білкового, вуглеводного і ліпідного обмінів (сечовина, сечова кислота, білірубін, глюкоза, загальні ліпіди, фосфоліпіди, холестерин і т.д.) у крові і біологічних рідинах;

- визначати за змістом продуктів метаболізму ксенобіотики в біологічних рідинах перетворення даного лікарського речовини в організмі.

 

Результати навчання за навчальною дисципліною:

знати:

- як при виконанні біохімічних досліджень використовувати різні прилади (фотоелектроколориметр, центрифуга та ін.);

- принципи володіння технікою лабораторного експерименту.

 

вміти:

- визначати якість білкових фракцій у плазмі крові;

- експериментально проводити якісні реакції на функціональні групи і характерні структурні фрагменти молекул та ідентифікувати окремі представники класів органічних речовин із поясненням візуально спостережуваного ефекту.

 

Види робіт: лекції, практичні заняття, самостійне опрацювання матеріалу, виконання індивідуальних завдань, виконання завдань для самоперевірки, виконання модульних контрольних робіт, індивідуальні науково-дослідні завдання (ІНДЗ).