Відкритий міжнародний університет розвитку людини «УКРАЇНА»
Вступ до університету
Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+ 380-44-409-27-62
+ 380-44-424-70-08
м. Київ, вул. Львівська, 23, корп. 1, каб. 104 Google map
pkuu@vmurol.com.ua
пн-пт 9.00-19.00 сб-нд 9.00-15.00

Дисципліна: Біологічні основи інфекційних процесів

Кількість годин (кредитів ЄКТС): 120 (4)

 

Мета навчальної дисципліни: дати студентам глибоке розуміння збудників інфекційних захворювань, що належать до різних таксономічних груп, механізми їх патогенного впливу, заходи профілактики і методи лікування.

 

Результати навчання за навчальною дисципліною:

знати:

- роль нормальної мікрофлори в житті хазяїна, формуванні резистентності й умовно-патогенних процесів;

- патогенність і вірулентність, їх молекулярно-генетичні основи;

- екзо- й ендотоксини бактерій, молекулярні механізми їх дії, отримання анатоксинів;

- стадії розвитку та основні ознаки інфекційного процесу;

- форми інфекційного процесу: місцева і генералізована інфекція, суперінфекція, ремісія, рецидив;

- змішані бактерійно-вірусні-протозойні інфекції;

- епідемічний процес як умову збереження патогенних організмів у природі;

- специфічну профілактику і терапію інфекційних захворювань;

- біологію збудників інфекційних захворювань;

- морфологічні, культуральні та біохімічні властивості збудників інфекційних захворювань;

- клас біологічної небезпеки і лабораторні умови для роботи з такими збудниками;

- інфекції, що мають найбільше соціально-медичне значення в сучасних умовах.

 

вміти:

- використовувати набуті знання у своїй практичній діяльності;

- визначати збудники інфекційних хвороб за їх морфологічними, культуральними і біохімічними властивостями;

-         організувати роботу мікробіологічної лабораторії відповідно до класу небезпеки збудника, який у ній досліджується;

-         вести активну санітарно-профілактичну роботу серед населення;

-         користуватися засобами специфічної і неспецифічної профілактики інфекційних захворювань;

-         використовувати набуті знання у своїй практичній діяльності;

-         визначати наявність дисбіотичних процесів за даними мікробіологічних досліджень;

-         оцінювати форми інфекційного процесу;

-         проводити протиепідемічні заходи щодо інфекцій із різними механізмами передачі;

-         застосовувати засоби специфічної профілактики інфекційних захворювань.

 

Зміст дисципліни (тематика): Поняття про нормальну резидентну та транзитну мікрофлору. Роль нормальної мікрофлори в життєдіяльності організму хазяїна. Зміни мікрофлори під впливом несприятливих факторів. Кишковий дисбактеріоз. Поняття про умовно-патогенні мікроорганізми. Типи взаємовідносин між мікроорганізмами і макроорганізмами. Шляхи еволюційного виникнення патогенних мікробів. Вірулентність як штамова ознака мікроорганізмів. Адгезивність як фактор патогенності. Інвазивність факторів патогенності. Поняття про інфектон. Екзо- й ендотоксини, будова, хімічний склад, органотропність. Анатоксини. Інфекційний процес як взаємодія між мікро- і макроорганізмом за умов зміни реактивності останнього. Поширення збудника в організмі. Ранева інфекція в умовах воєнних дій. Антропонозні та зоонозні інфекції. Санітарно-показові мікроорганізми довкілля. Протиепідемічні заходи в осередку захворювання і в організованих колективах. Патогенні коки. Патогенні ентеробактерії і вібріони. Патогенні коринебактерії. Специфічна профілактика дифтерії. Патогенні мікобактерії. Епідемічна ситуація по туберкульозу в Україні. Патогенні анаероби. Правець і газова гангрена в умовах воєнних дій. Зоонозні інфекції: чума, туляремія, сибірка, бруцельоз, токсоплазмоз, токсокароз. Вірусні гепатити. Герпесвірусні інфекції. Пріонні хвороби.

 

Види робіт: лекції, семінарські заняття, самостійні роботи, індивідуальні роботи, лабораторні роботи, контрольні завдання.